Skip to main content

Finansiell ekonomi: Databaser

Användarregler för e-materialet

Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.

Personlig handledning

Behöver du hjälp med SPSS eller att hitta kvantitativ data?

Helsingfors:
i Quantum
fr.o.m. 3.2.2020
Tisdagar & Torsdagar
15 – 17

Vasa:
Statistics (t.ex. R, Stata, Eviews, SPSS)
& Data retrieval helpdesk
i rum 221 enligt följande tidtabell :
Mottagningstider meddelas senare

Alla databaser A-Ö

Find information about a company in Orbis

FactSet - An Introduction

Scopus Tutorial

How to use Statista

NY DATABAS: Infront

Introduction to Thomson Reuters EIKON