Skip to main content

Logistik och samhällsansvar: Tidskrifter och artiklar

Sök tidskrifter och artiklar i Hanna

Observera att tillgängligheten till fulltexter varierar i enlighet med licenserna.

Tidskrifter A-Ö
 

Svenska och finska tidskrifter

Bättre Produktivitet (online)

Effekt (online)

Ekonomi (print)

Forum för Ekonomi och Teknik (print)

Intelligent Logistik (online)

Kauppalehti (online & print)

Kauppalehti Optio (print)

Kuljetus & Logistiikka (online)

Kuljetusyrittäja (online)

Logistikmagasinet (online)

MiljöRapporten (online)

Osto & Logistiikka (online)

Prologistiikka (online)

Silf Supply Chain Outlook (online)

Sjöfartstidningen (online)

Supply Chain Effect (online)

Talouselämä (online & print)

Taloustaito (online & print)

Tieto & trendit (print)

Transport & Logistik idag (online)

Transportnytt (online)

Veckans Affärer (online & print)

Yrittäjä (print)

Rekommenderade tidskrifter

Loading ...

Bläddra i elektroniska tidskrifter

Vad är en vetenskaplig artikel?

How to read scholarly articles

Jag får inte tag på en artikel!

Om du inte hittar den artikel du söker, skall du:

1. Söka på tidskriftens namn i Hanna. Hittar du tidskriften? Finns den tillgänglig i elektronisk eller tryckt form? Finns årgången/numret i vilken artikeln är publicerad tillgänglig?

2. Googla artikeln. Ibland kan man hitta fulltexten på nätet. Ett bra tips är att endast googla på artikelns titel (men inte inkludera volym eller nummer).

3. Kontakta biblioteket@hanken.fi. Vi kan hjälpa dig att få fram artikeln.

Hur bedömer jag en tidskrift?

Vid bedömningen av de vetenskapliga tidskrifternas kvalitet tillämpar Hanken en kombination av impaktfaktorerna i Journal Citation Reports (JCR) och Publikationsforum-klassificeringen (Julkaisufoorumi). Ett annat allmänt verktyg för att bedöma kvaliteten är Ulrichweb.

Läs mera om tidskriftsbedömning.