Skip to main content

Logistik och samhällsansvar: Statistik

Handledning

Har du kört fast? I så fall hjälper vi dig att hitta information. Mejla dina frågor eller boka tid för individuell handledning!

Personlig handledning

Behöver du hjälp med SPSS eller att hitta kvantitativ data?

Helsingfors:
i Quantum (rum A404)
fr.o.m. 15.10.2019
Tisdagar & Torsdagar
15 – 17

Vasa:
Statistics (t.ex. R, Stata, Eviews, SPSS)
& Data retrieval helpdesk
i rum 221 enligt följande tidtabell :
30.09    12-16
07.10    12-16
14.10     12-16
04.11     12-16
11.11      12-16
18.11     12-16
25.11     12-16
02.12    12-16