Skip to main content

E-böcker på Hanken: SuomenLaki.com

Logo

Access

Direkt länk till Suomen Laki

Access via Hanna
Distansanvändning: Logga in med ditt Hanken användarnamn och lösenord.

Licens

Årsprenumeration
Obegränsad användarlicens

Innehåll

Suomenlaki.com innehåller lagstiftning som ingår i de tryckta lagböckerna Finlands lag I, Finlands lag II och Skatteförfattningarna. Systematiken är densamma som i de tryckta lagböckerna. Dessutom ingår regeringens propositioner (även på svenska) och rättspraxis.

Språk: Finska, Svenska

Läsning och nerladdning

Böckerna läses online och fungerar på alla mobila enheter.
Nerladdning är inte möjlig.

Utskrift

Kapitel och sidor kan skrivas ut.

Video (på finska)