Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Copy of Haris - Hankens forskningsdatabas NY: Registrera aktiviteter

Haris - anvisningar för att registrera i Haris Hankens forskningsdatabas

Registrera dina aktiviteter

Syftet med innehållstypen Aktivitet är att registrera tidigare eller pågående aktiviteter som har en koppling till den professionella expertisen.

Vilka aktiviteter ska jag registrera?

Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i cv-verktyget. Det är dessutom obligatoriskt att registrera fakultetsmobilitet. Internationella besök till och från Hanken (fakultetsmobilitet) rapporteras till ministeriet endast på basen av den information som finns i Haris. Konferensresor räknas inte till internationell lärar- och forskarmobilitet. Ur rektorsbeslutet om poängsättningen av forskningsmeriter framgår vilka aktiviteter som beaktas i resursfördelningen till institutionerna. 

Om du vill att en aktivitet inte ska vara synlig på din personliga hemsida kan du markera den som Synlig med inloggning i HARIS i avsnittet Synlighet i inmatningsformuläret. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att aktiviteten är synlig på internet.

Hur registrera aktiviteter?

Följande anvisning handlar om hur du registrerar besök till och från Hanken (faculty mobility).

Börja registrera en ny utgående aktivitet genom att klicka på den gröna knappen Lägg till nytt innehåll i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller plustecknet "+" när du för markören över Aktiviteter i menyn på vänstra sidan.

        eller     

Utgående besök från Hanken

 • Välj Besök på en extern institution > Besök på annan institution.

             

 • Klicka på Lägg till extern organisation för att välja eller lägga till organisationen du besökte. Kom ihåg att fylla i uppgift om organisationens land.
 • Använd alltid Tidsperiod och fyll i ett slutdatum, även om det bara är ett dagsbesök.

              

 • Använd rullgardinsmenyn i Omfattning för att ange om besöket är internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt.

               

 • Fyll i syftet med ditt besök med knappen Lägg till indikator. Välj sedan Forskning eller Undervisning då du har klickat på den inverterade triangeln.

                     

 • Om du vill begränsa besökets synlighet, gå till avsnittet Synlighet i botten av inmatningsformuläret och välj Synlig med inloggning i Haris. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att besöket är synligt på internet.

Inkommande besök till Hanken

Inkommande besök måste registreras av en värd på Hanken. Det innebär att varje gäst på Hanken måste ha en värd.

 • Välj Stå värd för en besökare > Mottaget akademiskt besök på Hanken.

                

 • Klicka på Lägg till besökare för att välja eller lägga till den externa personen du varit värd för. Kom ihåg att fylla i uppgift om besökarens land och hemorganisation.
 • Fyll i besökarens namn också i fältet Beskrivning.
 • Använd alltid Tidsperiod och fyll i ett slutdatum, även om det bara är ett dagsbesök
 • Använd rullgardinsmenyn i Omfattning för att ange om besöket är iternationellt, nationellt, regionalt eller lokalt.
 • Fyll i syftet med besöket med knappen Lägg till indikator. Välj sedan Forskning eller Undervisning då du har klickat på den inverterade triangeln, eller institutionsvisit.

               

 • Om du vill begränsa besökets synlighet, gå till avsnittet Synlighet i botten av inmatningsformuläret och välj Synlig med inloggning i Haris. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att besöket är synligt på internet.

Hur väljer jag lämplig kategori och underkategori för min aktivitet i Haris?

Använd följande kategorier när du lägger till aktiviteter i Haris:

•  Peer review av output och redaktionsarbete är den rätta kategorin för allt redaktionellt arbete av en granskare, redaktör, redaktionsledamot mm.

 

• Konferensbesök ska läggas till i kategorin Deltagande i eller organisering av evenemang (inkluderar konferenser, workshops, kurser och seminarier). Aktivitet som arrangör av konferenser och seminarier ingår också. Föredrag riktade till allmänheten finns i denna kategori.


•  Inbjuden för tal och muntlig presentation finns under Tal eller presentation.

 

•  Referentgranskning eller annan konsultverksamhet utförd för externa organisationer läggs till under Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationer.

 

•  Bedömning av kandidater för akademiska poster finns under kategorin Medlemskap.

 

•  I Besök från Hanken (fakultetsmobilitet) ingår både besök utomlands och på Hanken. Välj Besök på en extern institution. Du kan ange besökets omfattning genom att välja internationell, nationell, regional eller lokal.

 

  Besök till Hanken (fakultetsmobilitet) registreras av värden på Hanken. Välj Stå värd för en besökare.

 

•  Välj Examination för alla aktiviteter som hör till doktorsexamen, som t.ex. officiellt deltagande i doktorsavhandling, försvar eller handledning.

 

•  Aktiviteter relaterade till koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt finns under Annan.

 

•  Observera att Priser och Press/media finns som separata rubriker i menyn till vänster.

Bloggar registreras under Press/media.