Skip to main content

Nationalekonomi

Sök böcker och e-böcker

Sök i Hanna, söktjänst för tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Hanna
Ansök om bibliotekskort

Sök i Vasa stadsbiblioteks söktjänst.
Sök i Tritonia Finna, Vetenskapsbiblioteket Tritonias (Vasa) söktjänst.
Sök i Melinda, samkatalog för biblioteken i Finland.

Har du frågor om kursböcker?

ProQuest Ebook Central - Sök bland 150 000 e-böcker

E-boksplattformar

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

Förutom i plattformarna som listas nedan hittar du e-böckerna i söktjänsten Hanna genom att avgränsa sökningen med "E-böcker". Observera att Elibs e-böcker och ljudböcker endast nås via plattformen.

Svenska e-böcker

Omslagsbild för De tio sämsta ekonomiska teorierna : från Keynes till Piketty

Saknar du en titel?

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice. Besök servicedisken eller fyll i beställningsformuläret.

Det externa biblioteket bestämmer lånetid och övriga villkor. Biblioteket förnyar fjärrlånen automatiskt och kontaktar dig när lånet inte längre går att förnya eller har förnyats tio gånger.

I Vasa: kontakta Tritonia

Lämna inköpsförslag

Du som är studerande eller personal vid Hanken är välkommen att ge inköpsförslag till biblioteket.

Inköpsförslagen riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Istället för att fjärrlåna nya böcker köper vi ibland in dem. Då boken anlänt och är klar att lånas meddelar vi dig.

Tryckta böcker i Bokgrottan

Hyllplacering:
330 Ekonomisk teori
330.3 Economisk tillväxt
330.4 Ekonometri
330.5 Nationalräkenskaper. BNP
330.8 Ekonomiska doktriner
331 Arbete
331.5 Arbetsmarknad
332 Bostadsmarknad. Fastigheter
334 Näringslivets organisationsformer
338 Näringsliv. Ekonomiskt läge
338(091) Ekonomisk historia
338.2 Ekonomisk politik
338.3 Produktion
338.4 Produktion av varor och tjänster. Turism
338.5 Priser. Prisbildning. Kostnader
339 Handel
339.5 Utrikeshandel
339.7 Internationella finanser. Valutamarknad
339.9 Internationella ekonomiska relationer. Integration
Hyllplacering (UDK) alla kategorier