Skip to main content

E-böcker på Hanken

Logo

Innehåll

Hankens studenter och personal har tillgång till mer än 150 000 e-böcker inom alla ämnesområden. Böckerna är utgivna av betrodda förlag

179 000 prenumererade titlar
13 000 titlar som erbjuds via användarstyrt förvärv
910 köpta (egna) titlar
(September 2019)

Språk: Engelska

Access

Direkt länk till Ebook Central

Access via Hanna
Distansanvändning: Logga in med ditt Hanken användarnamn och lösenord.

Alla e-böcker från Proquest Ebook Central är katalogiserade och sökbara via Hanna.

Licens

Årsprenumeration:
EBC Academic Complete
obegränsad användarlicens (FinElib).
Köptitlar:
1användar - obegränsad användarlicens, beroende på titel.
Användarstyrt förvärv:
1användarlicens/ebok

Behöver du hjälp?

Instruktionsvideor