Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Skapa ORCID-ID

ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier) http://orcid.org/ ger forskare en unik och permanent digital id som kan användas i forskningens hela livscykel. ORCID-ID löser problemet med forskare med likadana eller liknande namn, eller namn som förändras över tid. Ett ORCID-ID  skiljer dig från alla andra forskare.
Du har nytta av att ange ditt ORCID-ID t.ex. i finansieringsansökningar, insända manuskript och meritförteckningar. Vissa förlag och finansiärer kräver ett ORCID-ID.
ORCID-ID gör det också möjligt att länka alla dina forskningsprestationer med varandra. Det minskar behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.
ORCID är en icke-vinstdrivande organisation som upprätthålls av det vetenskapliga samfundet. ORCID-registret är offentligt tillgängligt och sökbart. Du har nytta av ett ORCID-ID i alla skeden av din karriär, från forskarstuderande till seniorforskare.

Haris innehåller ett fält för att ansluta ett ORCID-ID. Om du har ett ID kan du lägga till det i Haris genom Redigera profil > Skapa eller anslut ORCID-ID.

Om du inte har ett ORCID-ID kan du enkelt skaffa ett på https://orcid.org/.

Läs mera om ORCID.