Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Referenshanteringsverktyg

Den här guiden innehåller hjälp och stödmaterial för hur du kommer igång med att hantera dina referenser med hjälp av referenshanteringsverktyg.

Information

Hankens avtal för tjänsten RefWorks går ut 31.12.2021 och kommer inte att förnyas. Vi rekommenderar dig som ännu inte börjat använda ett referenshanteringsprogram att välja ett annat verktyg istället (t.ex. Mendeley eller Zotero). Stödmaterial för Mendeley och Zotero finns i denna Libguide.

Du som använder RefWorks och behöver hjälp med att föra över dina referenser till Mendeley bör kontakta biblioteket@hanken.fi, i god tid innan 31.12.2021 då tjänsten upphör.

 

Föra över referenser från RefWorks till Mendeley

Efter 31.12.2021 har Hankens studenter och personal inte längre tillgång till RefWorks. Om du har ett konto i RefWorks kan du föra över dina referenser därifrån till Mendeley.

1. Logga in i ditt RefWorks konto

2. Välj de referenser du vill föra över. Du kan välja att föra över en mapp i taget eller alla referenser på en gång. Rensa och radera sådana referenser du inte vill flytta över. Flytta inte fler än 500 referenser åt gången 

3. Klicka på Share och sedan Export references

4. Under From väljer du önskat alternativ beroende på vad du vill föra över. Under Format väljer du BibTex. 

5. Öppna Mendeley Reference Manager. Välj Add new - Import Library - BibTeX (*.bib). Välj filen du just sparade.

6. I Mendeley kan du sedan flytta referenserna till önskad mapp. Om du för över en mapp åt gången upprepar du stegen för varje mapp.

 

Stödmaterial för RefWorks

RefWorks egna tutorials på Youtube hjälper dig använda tjänsten: