Skip to main content

Marknadsföring: Böcker

Har du frågor om kursböcker?

Sök böcker och e-böcker

Sök i Hanna, söktjänst för tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Hanna
Ansök om bibliotekskort

Sök i Tritonia Finna, Vetenskapsbiblioteket Tritonias (Vasa) söktjänst.
Sök i Melinda, samkatalog för biblioteken i Finland.

ProQuest Ebook Central - Sök bland 150 000 e-böcker

E-boksplattformar

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

Förutom i plattformarna som listas nedan hittar du e-böckerna i söktjänsten Hanna genom att avgränsa sökningen med "E-böcker". Observera att Elibs e-böcker och ljudböcker endast nås via plattformen.

Boktips

Tryckta böcker i Bokgrottan

Bokgrottans hyllklasser:

366 Konsumtion

658.6 Produkter. Tjänster

658.8 Marknadsföring

659 Reklam. Kommunikation. PR

Ämnesordböcker

Saknar du en titel?

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice. Besök servicedisken eller fyll i beställningsformuläret.

Det externa biblioteket bestämmer lånetid och övriga villkor. Biblioteket förnyar fjärrlånen automatiskt och kontaktar dig när lånet inte längre går att förnya eller har förnyats tio gånger.

I Vasa: kontakta Tritonia

Lämna inköpsförslag

Du som är studerande eller personal vid Hanken är välkommen att ge inköpsförslag till biblioteket.

Inköpsförslagen riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Istället för att fjärrlåna nya böcker köper vi ibland in dem. Då boken anlänt och är klar att lånas meddelar vi dig.