Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här hittar du också infosökningstips samt råd om referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Olika typer av källor

För dina högskolestudier behöver du lära dig hur du hittar högkvalitativa vetenskapliga informationskällor via bibliotekets databaser och resurser. Att enbart söka information via t.ex. Google eller Wikipedia är inte tillräckligt.

En del av bibliotekets material finns i form av böcker eller tidskrifter på bibliotekets hyllor, men största delen av materialet är elektronisk och finns online i vetenskapliga databaser.

De vetenskapliga databaserna är licensbelagda, vilket betyder att du enbart kommer åt materialet med ditt Hanken användar-ID och lösenord. Du kommer åt materialet också hemifrån och på distans, dygnet runt.

Filmen nedan beskriver olika källtyper och hur du känner igen dem. Filmen (5:05) är gjord vid Hankens bibliotek.

Välja sökord

Då du söker information i internationella söktjänster eller databaser behöver du använda sökord på engelska. Ibland kan kursböcker hjälpa dig hitta rätt terminologi och lämpliga sökord, men du kan även ta ordböcker, uppslagsverk eller tesaurer (ämnesordlistor) till hjälp:

Följande film från Lucy Scribner Library (2:10) beskriver hur du kan förbättra dina sökningar med ämnesord:

Effektivera dina sökningar

När du söker information i bibliotekets söktjänster och vetenskapliga databaser är det bra att känna till grundläggande söktekniker. Genom att kombinera dina sökord med tekniker såsom boolska operatorer, frassökning eller trunkering får du bättre och mer exakta sökresultat snabbt.

De tre vanligaste boolska operatorerna är;

  • AND
  • OR
  • NOT

Videon nedan (3:05) beskriver hur du använder boolska operatorer (AND, OR, NOT), frassökning " " och trunkering * när du söker efter information:

För många eller för få träffar?

Ibland ger dina sökningar alldeles för många sökträffar för att du ska kunna gå genom allt material, och ibland får du inga sökträffar alls. Listan nedan hjälper dig felsöka och förbättra dina sökningar:

FÖR MÅNGA TRÄFFAR?

FÖR FÅ TRÄFFAR?

Kontrollera rättstavningen av sökorden Kontrollera rättstavningen av sökorden
Använd mer specifika sökord Använd mer allmänna sökord
Undvik trunkering Använd trunkering
Ta bort synonymer (OR) Lägg till synonymer (OR)
Kombinera sökorden med AND / NOT Ta bort sökord kombinerade med AND / NOT
Begränsa din sökning och filtrera t.ex. enligt språk, typ av material, publikationsår, land Använd inga begränsningar eller filter
  Är databasen du använder den rätta för ditt behov? Täcker den ditt ämnesområde?

 

Hitta en specifik artikel

Filmen nedan (2:31) beskriver hur du hittar en specifik artikel på basis av uppgifter i en referens. Filmen är gjord vid Hankens bibliotek.