Skip to main content

Marknadsföring: Tidskrifter och artiklar

Sök tidskrifter och artiklar i Hanna

Observera att tillgängligheten till fulltexter varierar i enlighet med licenserna.

Tidskrifter A-Ö
Tidskrifter inom marknadsföring

Svenska och finska tidskrifter

Arvopaperi (print)

Ekonomi (print)

Forum för Ekonomi och Teknik (print)

Kauppalehti (online & print)

Kauppalehti Optio (print)

Markkinointi & Mainonta (online & print)

Myynti & markkinointi (print)

Talouselämä (online & print)

Taloustaito (online & print)

Tieto & trendit (print)

Veckans Affärer (online & print)

Yrittäjä (print)

Tidskrifter inom marknadsföring

Loading ...

Bläddra i elektroniska tidskrifter

Vad är en vetenskaplig artikel?

How to read scholarly articles

Jag får inte tag på en artikel!

Om du inte hittar den artikel du söker, skall du:

1. Söka på tidskriftens namn i Hanna. Hittar du tidskriften? Finns den tillgänglig i elektronisk eller tryckt form? Finns årgången/numret i vilken artikeln är publicerad tillgänglig?

2. Googla artikeln. Ibland kan man hitta fulltexten på nätet. Ett bra tips är att endast googla på artikelns titel (men inte inkludera volym eller nummer).

3. Kontakta biblioteket@hanken.fi. Vi kan hjälpa dig att få fram artikeln.

Hur bedömer jag en tidskrift?

Vid bedömningen av de vetenskapliga tidskrifternas kvalitet tillämpar Hanken en kombination av impaktfaktorerna i Journal Citation Reports (JCR) och Publikationsforum-klassificeringen (Julkaisufoorumi). Ett annat allmänt verktyg för att bedöma kvaliteten är Ulrichweb.

Läs mera om tidskriftsbedömning.