Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Videon

Formateringsvideo 1 – Ladda ner Word

 

Formateringsvideo 2 – Stilar

 

Formateringsvideo 3 – Skapa Pärm

Formateringsvideo 4 – Avsnitt, sidbrytning och sidnumrering

Formateringsvideo 5 – Innehållsförteckning och rubriker