Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Stil tabell

Titel Georgia 19 (Centered)
Författare Georgia 16 (Centered)

Institution

Svenska handelshögskolan

Plats (Helsingfors/Vasa)

År

Georgia 12 (Centered), 1,5 radavstånd
Heading 1 Georgia 13 Bold
Heading 2 Georgia 11 Bold
Heading 3 Georgia 11 Bold, Italic
Heading 4 Georgia 11 Italic
normal (body text) Georgia 11 Normal text, 1,5 radavstånd, Paragraf Före 0 pt, Efter 10 pt
Figures / Charts Georgia 9 Bold
Citation Georgia 9 Indented text
Källförteckningsstil Georgia 11 Hängande 1,2 cm, Enkelt Radavstånd, Paragraf Före 6 pt, Efter 18 pt
Sid nummer Top of page (Centered)
Margins Top: 2,54cm Bottom: 2,54cm Left: 2,54cm Right: 2,54cm
Header & Footer Header from Top: 1,25cm Footer from Bottom: 1,25cm
Line and paragraph spacing 1,5  
Page Size A4