Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Spara Pärm i Mac: Template

Mac-användare skall spara pärmen som template då funktionen för att spara pärmen finns endast i Windows versionen av Word. Vi rekommenderar dock att spara som template först då du har gjort alla formateringar för dokumentet. Du kan skapa en template som har avsnitt, sidnumrering och innehållsförteckning färdiga i dokumentet. Då pärmen ser ut så som den ska och all formatering är korrekt går du till File > Save as Template:

Save as Template

Spara template i Mac.