Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Avhandlingar

I fliken Avhandlingar hittar du instruktioner över vilken typ av format de olika avhandlingarna kräver. Det finns också en sida med instruktioner för avhandlingarnas sammanfattningssida. Beroende på vilken typ av avhandling du gör, välj rätt sida för ytterligare instruktioner.

Kandidatavhandlingar

Magistersavhandlingar

Doktorsavhandlingar

Om du känner dig att du behöver stöd för formatering kan du boka en tid här!