Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Sammanfattning

I kandidat- och magisteravhandlingen ingår en sammanfattningssida med uppgifter om själva avhandlingen. Sammanfattningen skall innehålla författarens namn, inlämningsdatum, rubrik, sammandrag och avhandlingstyp. Den skall också innehålla minst tre nyckelord (kan vara flera) som beskriver avhandlingens innehåll. Sammanfattningssidan ser ut så här:

 

I detta fall behöver du inte göra sammanfattningssidan själv utan istället ladda upp en färdig mall. Ta dokumentet som sådant i bruk eller kopiera sammanfattningen till din text. Alla inställningar är gjorda, vilket betyder att du inte behöver åtgärda något. Kom ihåg att placera en sidbrytning efter sammanfattningen.

Sammanfattningssidan är en del av avsnittet med innehållsförteckningen och de övriga förteckningarna. Avsnittet har romerska siffror. Sammanfattningssidan placeras direkt efter pärmbladet men före innehållsförteckningen. Texten skall rymmas på en sida.

Kandidatavhandling

”Arbetets art” skall det stå kandidatavhandling.

Kandidatavhandlingen skrivs endast på svenska och behöver därför inte en sammanfattning på engelska.

Magisteravhandling

”Arbetets art” skall det stå avhandling.

Om du studerar på svenska men skriver din magisteravhandling på engelska skall avhandlingen ha en sammanfattning både på svenska och engelska (alltså två skilda sammanfattningssidor). Du hittar det engelska abstraktet här.

Doktorsavhandling

Doktorsavhandlingen har sina egna regler och innehåller inte denna sammanfattningssida.