Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Innan du börjar skriva – ladda ned Word och ändra standardinställningarna

Börja med att installera Microsoft Word. Som Hankeit kan du ladda ned den nyaste versionen av Word gratis. Om du vill använda ett annat program rekommenderas LibreOffice. Du kan också använda andra textbehandlingsprogram, men anvisningarna i den här guiden gäller Word.

För att ditt dokument ska vara i enlighet med rekommendationerna för hur ett akademiskt arbete på Hanken ska se ut, måste du ändra standardinställningarna i Word. I standardinställningarna används t.ex. teckensnittet Calibri och blåa rubriker, vilket inte är i enlighet med vad som förväntas av ett arbete på Hanken.

Bläddra gärna i några magisteravhandlingar så får du en uppfattning om hur ditt dokument kan se ut. Du hittar Hankens magisteravhandlingar i publikationsarkivet DHanken.

Det lönar sig alltså att ställa in standardinställningarna på rätt sätt innan du börjar skriva. Till dessa hör stilar (formatmallar), marginaler, sidstorlek och radavstånd. Du kan också göra formateringstecknen synliga ¶ så ser du var du har lagt in t.ex. en sidbrytning.