Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Handelsrätt

Sök böcker och e-böcker

Sök i Hanna, söktjänst för tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Hanna
Ansök om bibliotekskort

Sök i Vasa stadsbiblioteks söktjänst.
Sök i Tritonia Finna, Vetenskapsbiblioteket Tritonias (Vasa) söktjänst.
Sök i Melinda, samkatalog för biblioteken i Finland.

Har du frågor om kursböcker?

ProQuest Ebook Central - Sök bland 150 000 e-böcker

E-boksplattformar

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

Förutom i plattformarna som listas nedan hittar du e-böckerna i söktjänsten Hanna genom att avgränsa sökningen med "E-böcker". Observera att Elibs e-böcker och ljudböcker endast nås via plattformen.

Juridik på svenska

Ämnesordböcker

Saknar du en titel?

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice. Besök servicedisken eller fyll i beställningsformuläret.

Det externa biblioteket bestämmer lånetid och övriga villkor. Biblioteket förnyar fjärrlånen automatiskt och kontaktar dig när lånet inte längre går att förnya eller har förnyats tio gånger.

I Vasa: kontakta Vasa stadsbibliotek

 

Lämna inköpsförslag

Du som är studerande eller personal vid Hanken är välkommen att ge inköpsförslag till biblioteket.

Inköpsförslagen riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Istället för att fjärrlåna nya böcker köper vi ibland in dem. Då boken anlänt och är klar att lånas meddelar vi dig.

Tryckta böcker inom juridik i Bokgrottan

Hylplacering:
34 Rätt
341 International rätt
342 Offentlig rätt
343 Straffrätt
346 Marknadsrätt
347 Civilrätt
347.4/.5 Avtalsrätt
347.6 Familjerätt. Arvsrätt
347.7 Handelsrätt
347.72 Bolagsrätt
347.73/.76 Avtalrätt, näringsliv. Konkurser
347.77/.85 Immaterialrätt. Patent. Upphovsrätt. Lufträtt. Sjörätt
347.9 Processrätt. Domstolar
349 Arbetsrätt
35 Offentlig förvaltning
351.7 Skatterätt. offentliga finanser. Bostadslagstiftning
351.8/.9 Ekonomisk lagstiftning