Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nationalekonomi

Sök tidskrifter och artiklar i Hanna

Observera att tillgängligheten till fulltexter varierar i enlighet med licenserna.

Tidskrifter A-Z
Tidskrifter inom ekonomi

Google Scholar

Google Scholar Search

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.

New articles by Hanken Researchers

Loading ...

Jag får inte tag på en artikel!

Om du inte hittar den artikel du söker, skall du:

1. Söka på tidskriftens namn i Hanna. Hittar du tidskriften? Finns den tillgänglig i elektronisk eller tryckt form? Finns årgången/numret i vilken artikeln är publicerad tillgänglig?

2. Googla artikeln. Ibland kan man hitta fulltexten på nätet. Ett bra tips är att endast googla på artikelns titel (men inte inkludera volym eller nummer).

3. Kontakta biblioteket@hanken.fi. Vi kan hjälpa dig att få fram artikeln.

Bläddra i elektroniska tidskrifter

Vad är en vetenskaplig artikel?

Hur bedömer jag en tidskrift?

Vid bedömningen av de vetenskapliga tidskrifternas kvalitet tillämpar Hanken en kombination av impaktfaktorerna i Journal Citation Reports (JCR) och Publikationsforum-klassificeringen (Julkaisufoorumi). Ett annat allmänt verktyg för att bedöma kvaliteten är Ulrichweb.

Läs mera om tidskriftsbedömning.

Refernetgranskning (The Peer Review Process)