Skip to Main Content

Tillgänglighetsutlåtande: Startsida

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten LibGuides

Svenska handelshögskolans (Hanken) webbplats https://libguides.hanken.fi omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Direktivets syfte är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. 

Tjänstens nuvarande tillgänglighetsstandard är till största delen förenlig med tillgänglighetsdirektivets krav på standard WCAG 2.1, AA-nivå och uppdateras kontinuerligt.

Icke-tillgängligt innehåll 

Följande innehåll av tjänsten https://libguides.hanken.fi innehåller brister i förenligheten med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster: 

  • 1.1 Textekvivalent : Vissa bilder saknar alternativ alt-text.
  • 1.3.1 Information och relationer: Alla HTML5 landmark-element används inte på sidan
  • 1.4.1 Användning av färger: Vissa länkar identifieras endast med färg.
  • 3.1.1 Sidans språk: Språkattributet för HTML-dokumentet är på engelska, på alla språkval.
  • 4.1.2 Namn, roll, värde: Sökfält saknar label-element (etikett).

Beredning av detta tillgänglighetsutlåtande 

Detta tillgänglighetsutlåtande bereddes den 19.11.2020. Beredningen har gjorts på basis av en omfattande granskning av en extern expertorganisation. 

Respons och kontaktuppgifter 

Vi tar gärna emot frågor eller utvecklingsförslag om Hankens webbplats och om du noterar brister i tillgängligheten kan du påtala dessa per e-post under adressen:
web-help@hanken.fi

Vi besvarar respons inom 14 dagar. Vi strävar till att aktivt korrigera brister som påtalats i fråga om tillgängligheten. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn 

www.tillgänglighetskrav.fi 

webbtillganglighet@rfv.fi 

Telefonnummer växeln 0295 016 000