Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Språk / Languages: Svenska

Tidningar och nyhetstjänster

Plattformer med tidningar och tidskrifter frǻn alla världens hörn.

E-press Databas med inhemska dagstidningar på finska och svenska. Kan användas endast i Hankens nätverk. (LM Tietopalvelut)

PressDisplay Newspapers and magazines from 100 countries. Can also be used as PressReader (app). Dagstidningar och tidskrifter från 100 länder, bl.a. Sverige och de övriga nordiska länderna. (NewspaperDirect)

Kontakta oss

Öpettider

Måndag - torsdag kl. 9-18
fredag och dag före helg kl. 9-16

Läsplatserna är tillgängliga dygnet runt.

biblioteket@hanken.fi
+358 (0)40 352 1265

Vetenskapligt skrivande

Guider för vetenskapligt skrivande på svenska

Referensguider

Övriga referensguider på svenska

Böcker om att skriva - några tips

I biblioteket finns det gott om böcker som ger tips och råd om att skriva. I bokgrottan hittar du skivguider på svenska i hylla 82. Sök i Hanna på t.ex. vetenskapligt skrivande eller skrivhandböcker.  Här får du några tips på böcker att låna:

Muntlig kommunikation

Retorik

Böcker om muntlig kommunikation finns både bland kursböckerna och i bokgrottan i hylla 82.  Sök i Hanna på t.ex.  muntlig framställning eller retorik.  Här får du några boktips:

 

Lyssna på talspråk

Hur låter svenskan i olika delar av Finland och Sverige - förr och nu?
Lyssna på talspråk. Ljudprov från inspelningar med yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland.
Lyssna på dialekter i Sverige.

Stöd via Språkalliansen

Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom språkstudier utgående från sitt modersmål samt annat stöd i form av kurser och språkstöd. Kurserna är öppna och kostnadsfria för alla svenskspråkiga studenter vid högskolorna.

Läs och lyssna om språk

Läs om språk, och lyssna på Språket! Tidskrifterna i tryckt form hittar du i bibliotekets tidsningshylla.

Boktips - läs en roman

Sök böcker

Sök bibliotekets böcker och annat material i Hanna.

Studerar du i Vasa? Sök då i Tritonias databas Tria.