Skip to Main Content

Finansiell ekonomi

Vetenskapligt skrivande

Guider och instruktioner

Organisera dina referenser med ett referenshanteringsverktyg

Med ett referenshanteringsverktyg kan du:

  • göra din egen databas för litteraturreferenser
  • göra en källförteckning till din uppsats
  • infoga referenser i ett Word-dokument
  • dela din referenssamling med andra

Ta en titt i Libguiden för referenshantering för att komma igång:

Inbandade föreläsningar

Material från Skrivnatten hösten 2020

Kortkurser och personlig handledning

Vi ordnar kortkurser och ger handledning i informationssökning. Du kan delta i kurserna oberoende av i vilket skede av studierna du befinner dig. Vi rekommenderar kurserna speciellt för studenter som skall börja skriva på kandidat- eller magisteravhandlingen. Mera information om sökhandledning finns på bibliotekets webb.

Mejla oss på biblioteket@hanken.fi om du inte hittar en lämplig kurs eller tidpunkt.

Undvik plagiering

Plagiarism Practice Test- test your knowledge! (tests by Indiana University Bloomington)

Verktyg för att upptäcka plagiering

Ourginal (tidigare Urkund) och Turnitin är två verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering. Båda programmen fungerar enligt samma princip: studentens arbete jämförs mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor. OBS!Verktyget avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

iThenticate är ett verktyg som hjälper användare i skrivprocessen. Man kan ladda upp sina texter i mappar och granska dem upprepade gånger för felaktig citering eller potentiell plagiering. iThenticate möjliggör också grupparbete genom att dela sina mappar med kolleger.

Alla tre plagiatprogrammerna analyserar bara textdokumenten i olika filformaten men inte tabeller (excel-filer) eller programmeringsspråk.

För studenter: Information om Ouriginals PlagScan checker
För lärare: Logga in till Ourginal (tidigare Urkund)

jndkgnnfdndfdnbdznvdn

bfjdbdsbc.ksdb.dbkdjb.svdbkd.jbdkjvbks