Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Referenshanteringsverktyg

Den här guiden innehåller hjälp och stödmaterial för hur du kommer igång med att hantera dina referenser med hjälp av referenshanteringsverktyg.

Välkommen

Guiden hjälper dig komma igång med referenshanteringsverktyg. Med hjälp av referenshanteringsverktyg kan du

 • samla och organisera alla dina referenser i ditt eget onlinebibliotek
 • föra in referenser i den text du jobbar med med hjälp av olika plug-ins
 • skapa automatiska referenslistor enligt olika referensmallar, t.ex. Harvard, APA eller Oxford
 • samarbeta och dela referenser med andra
 • läsa och kommentera PDF-filer
 • spara artiklar som PDF-filer så du kommer åt dem från vilken dator som helst, när som helst 

 

En del referenshanteringsverktyg är avgiftsbelagda medan andra är gratis. Den här guiden fokuserar på referenshanteringsverktygen:

 • Mendeley (gratis, även en utökad betalversion finns men för den har Hanken ingen licens. Denna Libguide utgår från gratisversionen)
 • Zotero (gratis)
 • RefWorks (avgiftsbelagd, tillgängligt via Hankens licens t.o.m 31.12.2021. Nya användare rekommenderas välja ett annat referenshanteringsverktyg)

Jämförelse av referenshanteringsverktyg

Det finns många olika referenshanteringsverktyg och vilket du väljer beror på hurudana behov du har. Nedan finns en jämförelsetabell över Mendeley och Zotero.

Mendeley

Zotero

Gratis  (upp till 2 GB)  (upp till 300 MB)
Onlineversion  (färre egenskaper)  (färre egenskaper)
Nedladdningsbar version
Kan användas utan giltigt Hanken-ID
Open source-verktyg  (en produkt från Elsevier)
PDF-filer kan sparas i verktyget  (men kan vara problem med att få med alla referensdetaljer från PDF-filerna)
Annotera och kommentera sparade PDF-filer  (men funktionen är på kommande)
Tagga referenser med nyckelord och sortera referenser i mappar
Spara webbinnehåll  (använd Mendeley Web Importer)  (använd Zotero connector)
Windows
MacOS
iOS/iPadOS  (men är på kommande)
Linux
Android
Dela dokument och samarbeta med andra (begränsat antal grupper i gratisversionen)
Microsoft Word  (med hjälp av Mendeley Cite-o-matic/Mendeley Cite)
Google Docs
Anpassa referensmallar

Mer information om operativsystem och skärmläsare kompatibla med Mendeley:

Val av referenshanteringsverktyg

Innan du sätter igång och börjar använda ett referenshanteringsverktyg är det bra att fundera över ditt behov och vilka faktorer som kan inverka på användningen:

 • Fungerar verktyget med din dator/padda och ditt operativsystem?
 • Fungerar verktyget med ditt ordbehandlingsprogram?
 • Har du behov av att samarbeta med andra? Vilket verktyg använder dina kolleger?
 • Kommer du att behöva använda ett referenshanteringsverktyg även efter avklarade studier? (Använd isåfall inte ett verktyg som kräver inloggning med Hanken-ID)
 • Föredrar du ett gratis referenshanteringsverktyg eller är du beredd att betala för tillgången själv?
 • Varifrån får du stöd om du behöver hjälp? Erbjuder din högskola stödmaterial eller handledning i verktyget?

Denna jämförelselista kan även hjälpa dig vid val av verktyg:

Hjälp och stöd i Mendeley

Från höstterminen 2021 erbjuder Hankens bibliotek undervisning och handledning i referenshanteringsverktyget Mendeley.

Lärandemål och innehåll Under workshopen bekantar deltagarna sig med referenshanteringsprogrammet Mendeley. Efter workshopen har deltagaren ett Mendeleykonto, har laddat ner nödvändiga plugins till sin egen dator och känner till hur man för över referenser från olika databaser. Deltagaren vet också hur man för över referenser till ett Word-dokument.
Målgrupp Studerande på alla nivåer och personal på Hanken som behöver få ordning på sina referenser
Workshops 2021-2022
 • måndag 15.11 kl. 10.15-11.15
 • onsdag 8.12 kl. 12:30-13:30
 • onsdag 19.1 kl. 10:15-11:15
 • måndag 14.2 kl. 12:30-13:30
Plats Online via Teams.
Anmälning Registrera dig via länken senast en dag före workshopen: https://link.webropolsurveys.com/S/DDA5BB5A7715969D. Teamslänken skickas till alla anmälda per e-post.
Frågor biblioteket@hanken.fi