Skip to Main Content

Referenshanteringsverktyg

Den här guiden innehåller hjälp och stödmaterial för hur du kommer igång med att använda referenshanteringsverktyg.

Välkommen

Guiden hjälper dig komma igång med referenshanteringsverktyg. Med hjälp av referenshanteringsverktyg kan du

 • samla och organisera alla dina referenser i ditt eget onlinebibliotek
 • föra in referenser i den text du jobbar med med hjälp av olika plug-ins
 • skapa automatiska referenslistor enligt olika referensmallar, t.ex. Harvard, APA
 • samarbeta och dela referenser med andra
 • läsa och kommentera PDF-filer
 • spara artiklar som PDF-filer så du kommer åt dem från vilken dator som helst, när som helst 

 

En del referenshanteringsverktyg är avgiftsbelagda medan andra är gratis. Den här guiden fokuserar på referenshanteringsverktygen:

 • Mendeley (gratis, även en utökad betalversion finns men för den har Hanken ingen licens. Denna Libguide utgår från gratisversionen)
 • Zotero (gratis)

Jämförelse av referenshanteringsverktyg

Det finns många olika referenshanteringsverktyg och vilket du väljer beror på hurudana behov du har. Nedan finns en jämförelsetabell över Mendeley och Zotero.

Mendeley

mendeley logo

Zotero

zotero logo

Gratis yes (upp till 2 GB) yes (upp till 300 MB)
Onlineversion yes (färre egenskaper) yes (färre egenskaper)
Nedladdningsbar version yes yes
Kan användas utan giltigt Hanken-ID yes yes
Open source-verktyg no (en produkt från Elsevier) yes
PDF-filer kan sparas i verktyget yes (men kan vara problem med att få med alla referensdetaljer från PDF-filerna) yes
Annotera och kommentera sparade PDF-filer yes yes 
Tagga referenser med nyckelord och sortera referenser i mappar yes yes
Spara webbinnehåll yes (använd Mendeley Web Importer) yes (använd Zotero connector)
Windows yes yes
MacOS yes yes
iOS/iPadOS no
Linux yes yes
Android no yes*
Dela dokument och samarbeta med andra yes (begränsat antal grupper i gratisversionen) yes
Microsoft Word yes (med hjälp av Mendeley Cite-o-matic/Mendeley Cite) yes
Google Docs no yes
Anpassa referensmallar yes yes
Skapa hänvisningar enligt Oxford referenssystemet no yes

*Zotero for Mobile

Val av referenshanteringsverktyg

Innan du sätter igång och börjar använda ett referenshanteringsverktyg är det bra att fundera över ditt behov och vilka faktorer som kan inverka på användningen:

 • Fungerar verktyget med din dator/padda och ditt operativsystem?
 • Fungerar verktyget med ditt ordbehandlingsprogram?
 • Fungerar verktyget för den referensstil du vill använda?
 • Har du behov av att samarbeta med andra? Vilket verktyg använder dina kolleger?
 • Kommer du att behöva använda ett referenshanteringsverktyg även efter avklarade studier? (Använd isåfall inte ett verktyg som kräver inloggning via haka/Hanken-ID)
 • Föredrar du ett gratis referenshanteringsverktyg eller är du beredd att betala för tillgången själv?
 • Varifrån får du stöd om du behöver hjälp? Erbjuder din högskola stödmaterial eller handledning i verktyget?

Denna jämförelselista kan även hjälpa dig vid val av verktyg: