Skip to main content

Hantering av forskningsdata: Introduktion

Vad är hantering av forskningsdata (RDM)?

Hantering av forskningsdata (RDM) betyder organisering, beskrivning, förvaring, uppbevaring och delning av data som samlas in och används i ett forskningsprojekt. Den här guiden är avsedd att ge en översikt över praxis och processer för att hantera dina forskningsdata.

RDM är en integrerad del av god forskningspraxis. Hanken-studerande och forskare ansvarar för att följa god datahanteringspraxis,  vilket inkluderar Hankens etiska forskningsriktlinjer för hantering och delning av forskningsdata, datasäkerhet och dataskydd i enlighet med lagstiftning och forskningsintegritet. Institutionerna och handledare ska göra studenter och forskare förtrogna med god datahanteringspraxis. Se instruktioner för handledare.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken. Dekonkreta stegen med beskrivningar såväl som saker som måste göras på varje steg, erbjuder studerande respektive forskare omfattande och grundliga instruktioner som du kan följa genom hela datahanteringsprocessen enkelt, tydligt och grundligt.

E-blanketter och mallar du behöver finns här:

Varför hantera dina data?

Fördelar med att hantera forskningsdata är att:

  • det blir lättare att hitta, förstå, citera och återanvända dina data, vilket ökar genomslaget för din forskning
  • samarbete underlättas när data kan delas inom och mellan olika discipliner
  • nya upptäckter främjas
  • forskningsfinansiärernas krav uppfylls
  • tidskriftens policy följs
  • dataintegriteten säkerställs
  • arkivering och långtidsbevaring främjas
  • tid och resurser sparas
  • öppen vetenskap stöds
  • väl hanterade och dokumenterade data gör det lättare att sammanställa forskningsresultat för publicering.

Hjälp och stöd

På Hanken får du hjälp och stöd för med att hantera forskningsdata via ett nätverk av personal från Hankens dataskyddsombud, biblioteket och IT-tjänster. Har du Frågor om datahantering, etiska och juridiska frågor som rör datasäkerhet och dataskydd? Behöver du hjälp med datahanteringsplaner, datalagring eller datadelning och bevarande? Kontakta Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi eller openresearch@hanken.fi.

Vi  erbjuder också utbildning i att skapa datahanteringsplaner och i datahantering och dataskydd under hela din forskningslivscykel. Utbildning erbjuds både som en del av studierna och som personalutbildning. För mera information se Kurser och workshops.