Skip to main content

Hantering av forskningsdata: Introduktion

Vad är hantering av forskningsdata (RDM)?

Hantering av forskningsdata (RDM) betyder organisering, beskrivning, förvaring, uppbevaring och delning av data som samlas in och används i ett forskningsprojekt. Den här guiden är avsedd att ge en översikt över praxis och processer för att hantera dina forskningsdata.

RDM är en integrerad del av god forskningspraxis. Hanken-studerande och forskare ansvarar för att följa god datahanteringspraxis som inkluderar Hankens etiska forskningsriktlinjer för hantering och delning av forskningsdata, datasäkerhet och dataskydd i enlighet med lagstiftning och forskningsintegritet. Institutionerna och handledare bör göra studenter och forskare förtrogna med god datahanteringspraxis. Se instruktioner för handledare.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken. Dekonkreta stegen med beskrivningar såväl som saker som måste göras på varje steg, erbjuder studerande respektive forskare omfattande och grundliga instruktioner som du kan följa genom hela datahanteringsprocessen enkelt, tydligt och grundligt.

EBlanketter och mallar du behöver finns här:

Tilläggsinformation och källor

Varför hantera dina data?

Fördelarna med att hantera forskningsdata är att:

  • det blir lättare att hitta, förstå, citera och återanvända dina data, vilket ökar din forsknings impakt.
  • samarbete underlättas när data kan delas  inom och över olika discipliner.
  • nya upptäckter främjas.
  • finansiärkraven uppfylls.
  • tidskriftens policy följs.
  • dataintegriteten säkerställs.
  • Arkivering och långtidsuppbevaring främjas .
  • Tid och resurser sparas.
  • Öppen vetenskap stöds.
  • Väl hanterade och dokumenterade data gör det lättare att skriva upp forskningsresultat för publicering.

Hjälp och stöd

Hjälp och stöd för hantering av forskningsdata består av ett nätverk av personal från Hankens dataskyddsombud, biblioteket och IT-tjänster. Frågor om datahantering, etiska och juridiska frågor som rör datasäkerhet och dataskydd, hjälp med datahanteringsplaner, datalagring och datadelning och bevarande, vänligen kontakta Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi eller openresearch@hanken.fi.

Vi  erbjuder också utbildning i att skapa datahanteringsplaner och i datahantering och dataskydd under hela din forskningslivscykel. Utbildning erbjuds både som en del av studierna och som personalutbildning. Mer information, se Kurser och workshops.