Skip to Main Content

Formateringsguide för akademiska texter

På denna guide hittar du anvisningar och tips för akademiskt skrivande i Microsoft Word

Kandidatavhandling

Hankens kandidatavhandlingar följer instruktionerna i Formateringsguidens avancerade kunskaper.

Kom ihåg sammanfattningen!

Kandidatavhandlingen skrivs endast på svenska!

Mera information om kraven på kandidatavhandlingen hittar du på Hankens hemsida. De olika huvudämnena kan ha sina egna krav på kandidatavhandlingens utseende men om sådana krav saknas gäller Formateringsguidens instruktioner.

Kandidatavhandlingen har följande struktur:

  1. Första avsnittet (Romerska siffror som sidnumrering , förutom på pärmbladet)
  2. Andra avsnittet innehåller själva substansen + källorna (vanliga sidnumrering)