Skip to Main Content

Referensguide (APA 7)

Om referensguiden (APA 7)

Referenssystemet APA 7 till nya studenter på Hanken med början läsåret 20232024. Biblioteket ger fortsättningsvis stöd i Harvardsystemet för de som önskar fortsätta använda det. 

 

Denna referensguide är avsedd för dig som skriver avhandlingar och övriga skriftliga arbeten vid Hanken. Guiden beskriver referenshantering enligt 7 upplagan av ett system uppgjort av av American Psychological Association (Härefter kallat APA 7). Om du föredrar fortsätta använda Harvardsystemet som en längre tid rekommenderats på Hanken, se Hankensreferensguide (Harvard)

I guiden finns exempel på de vanligaste typerna av källor. Om du använder en källa som inte förekommer i guiden så kan du tillämpa ett närliggande exempel. Du kan också anlita någon av de guider som nämns i källförteckningen för att hitta fler exempel och fler typer av källor. Observera att endel exempel i denna guide är fiktiva.

För dig som hänvisar till dina källor enligt Oxfordsystemet finns University of Oxfords OSCOLA-guider.

 

Övriga skrivguider på Hanken

Handbok i vetenskapligt skrivande (frågor gällande språk och stil)

Formateringsguide för akademiska texter (teknisk utformning av uppsatser och avhandlingar)

 

Creative Commons-licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Skillnader mellan referenssystemen Harvard och APA 7

Om du tidigare har använt Harvardsystemet och önskar övergå till APA 7, är de största skillnaderna:

 • hur man hanterar källor med fler än två författare
 • vilka fall man lägger till datum för när man använt en onlinekälla
 • källans utgivningssort tas inte med i källförteckningen
 • APA 7 är kompatibelt med referenshanteringsverktyget Zotero
 • konsekvent användning av et al.
 • hur du citerar är kopplat till vilken din publik är och huruvida den har tillgång till de källor du hänvisar till
 • Man kan lämna bort "Tillgänglig" och "Tillgänglig från" i källförterckningen
 • DOI-nummer används alltid om ett sådant finns. Det ska läggas till sist i referensen i källförteckningen i formen https://doi.org/...
 • När du refererar till en e-bok lämnas e-boksplattformens namn bort, i stället läggs förlaget till referensen
 • Referenserna i källförteckningen avslutas inte med punkt i de fall referensen avslutas med en URL eller ett DOI-nummer. 
 •  

Om du önskar fortsätta använda Harvardsystemet, gå till Hankens referensguide (Harvard).

Källor som denna guide är baserad på

American psychological association (2020). Concise guide to APA style: the official APA style guide for students. 7th edition. https://doi.org/10.1037/0000173-000

American psychological association (2020). Publication manual of the American Psychological Association. 7th edition. https://doi.org/10.1037/0000165-000

Jönköping University (n.d.). University LibGuides: APA - referenshantering. https://guides.library.ju.se/apa

Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket (2022). Referensguide för APA 7. https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver/referensguider/referensguide-apa-7

Korpela, E. (19.3.2015). Lain nimessä. [blog post]. Kielikuraattori. https://kielikuraattori.wordpress.com/tag/lakiin-viittaaminen/

Karolinska Institutet, University library (2022). Reference guide for APA 7. https://kib.ki.se/en/write-cite/writing-references-apa-vancouver/reference-guides/reference-guide-apa-7

Lee, C. (04.05.2017). What’s in a name? Two-part surnames in APA style [Blog post]. APA style blog. https://blog.apastyle.org/apastyle/2017/05/whats-in-a-name-two-part-surnames-in-apa-style.html

Morningside University (2022). APA Citations (7th ed.). https://morningside.libguides.com/APA7

Svenska handelshögskolan (n.d.). Reference guide. http://blogg.hanken.fi/referensguide/en/about-the-reference-guide/