Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Redovisning

Vetenskapligt skrivande

Guider och instruktioner

RefWorks - organisera dina referenser!

RefWorks är ett webbaserat verktyg där du kan spara och hantera dina referenser. Med RefWorks kan du:

  • göra din egen databas för litteraturreferenser
  • göra litteraturlistor till dina kurser
  • göra en referenslista till din uppsats
  • infoga referenser i ett Word-dokument
  • skapa gemensamma referenssamlingar för kurser och forskningsprojekt

För att använda RefWorks måste du först skapa ett eget användarkonto inom Hankens nätverk. Då du väl har ett eget konto kan du också  logga in i RefWorks på distans.

Vi ordnar både individuell och gruppundervisning i RefWorks. Mejla biblioteket@hanken.fi så hittar vi en passlig tid.

RefWorks tutorial
RefWorks LibGuide

Korkurser och personlig handledning

Vi ordnar kortkurser i informationssökning och RefWorks. Du kan delta i kurserna oberoende av i vilket skede av studierna du befinner dig. Vi rekommenderar kurserna speciellt för studenter som skall börja skriva på kandidat- eller magisteravhandlingen.

Mera information hittar du på bibliotekets webbsida

Mejla oss på biblioteket@hanken.fi om du inte hittar en lämplig kurs eller tidpunkt.

 

Sök forskningsmetod

Skriv in det engelska namnet på en forskningsmetod i sökrutan, t.ex. "case study" eller "focus group" för att få tillgång till böcker och videor i databasen SAGE Research Methods:

Undvik plagiering

Hankens Action Plan Against Academic Dishonesty

Plagiarism Practice Test- test your knowledge! (tests by Indiana University Bloomington)

When to cite exercise: do you know when a citation is needed?

Verktyg för att upptäcka plagiering

Urkund och Turnitin är två verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering. Båda programmen fungerar enligt samma princip: studentens arbete jämförs mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor.OBS!Verktyget avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

iThenticate är ett verktyg som hjälper användare i skrivprocessen. Man kan ladda upp sina texter i mappar och granska dem upprepade gånger för felaktig citering eller potentiell plagiering. iThenticate möjliggör också grupparbete genom att dela sina mappar med kolleger.

Alla tre plagiatprogrammerna analyserar bara textdokumenten i olika filformaten men inte tabeller (excel-filer) eller programmeringsspråk.

För studenter: Information om Urkund
För lärare: Logga in till Urkund