Skip to Main Content

Referenshanteringsverktyg

Den här guiden innehåller hjälp och stödmaterial för hur du kommer igång med att använda referenshanteringsverktyg.

Vad är Zotero?

Referenshanteringsprogrammet Zotero är ett open-source program som används för att hantera referenser. Zotero är kompatibelt med olika operativsystem (Windows, macOS, iOS och Linux) och ordbehandlingsprogram (Word, LibreOffice och Google Docs). 

  • Zotero har gratis lagring upp till 300 MB
  • Zotero är lätt att använda och fungerar även på mobila enheter (iOS och Android)

 

 

Kom igång med Zotero

1. Skapa konto

Skapa ett konto via https://www.zotero.org/user/register/. Du kan använda vilken e-postadress du vill, det måste inte vara din Hanken e-post. Använd ett unikt lösenord.

 

2. Ladda ner och installera Zotero 6 och tillägget Zotero Connector till din webbläsare https://www.zotero.org/download/

 

3. Öppna Zotero och logga in på ditt användarkonto

Klicka på Edit -> Preferences -> Sync -> Skriv in ditt användarnamn och lösenord

OBS! Om du inte vill använda synkroniseringsfunktionen på Zotero behöver du inte skapa ett konto och logga in! I så fall fungerar Zotero offline och dina referenser kommer att sparas på datorns lokala minne. 

Spara referenser till Zotero

Det finns många olika sätt som du kan spara referenser till Zotero.

• Zotero Connector

 

• Spara direkt från databasen (RIS export)

• Skapa referens utifrån PDF-fil (dra och släpp PDF i Zotero)

• Lägg till referenser manuellt 

Organisera referenser i Zotero

Infoga referenser i ditt dokument och skapa källförteckning

Skapa grupper i Zotero

Dela dina källor med andra genom att skapa grupper i Zotero.

Tutorial från Carnegie Mellon University Libraries.

Ytterligare stödmaterial för Zotero

Se t.ex. dessa guider för vidare instruktioner om hur du använder Zotero:

Åbo Akademis biblioteks stödmaterial för Zotero

Uppsala universitetsbiblioteks stödmaterial för Zotero