Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Referenshanteringsverktyg

Den här guiden innehåller hjälp och stödmaterial för hur du kommer igång med att hantera dina referenser med hjälp av referenshanteringsverktyg.

Presentation av Mendeley

Välkommen att lära dig mer om Mendeley. Ta en titt på videon för en presentation av grundfunktionerna i Mendeley. Videon är gjord på Hankens bibliotek.

Skapa konto och installera tillbehör

Skapa konto

Skapa ett konto via www.mendeley.com/join. Du kan använda vilken e-postadress du vill, det måste inte vara din Hanken e-post. Använd ett unikt lösenord. Obs! Om du redan har ett konto i någon annan av Elseviers produkter, som ScienceDirect, Scopus eller Haris (Pure), lönar det sig att logga in med samma konto.

När du har skapat ditt konto och loggat in fortsätter du med att installera de program och tillbehör som behövs för att du ska kunna använda Mendeley fullt ut. Följ instruktionerna i denna Libguide.

Mendeley Cite

Du behöver citeringsverktyget Mendeley Cite för att kunna föra in referenser från Mendeley till ditt textdokument. Verktyget fungerar för Microsoft Word 2016 eller senare för Mac/Windows, Word på iPad och Word 365. 

 1. Ladda ner Mendeley Cite
 2. Öppna Word och ladda ner Mendeley Cite add-in via Insert - My Add-ins

 

Mendeley Web Importer

Du behöver installera webbläsartillägget Mendeley Web Importer för att kunna spara referenser direkt från webbsidor. Webbläsartillägget fungerar för Chrome, Firefox och Edge.

 1. Ladda ner webbläsartillägget Mendeley Web Importer
 2. När nedladdningen är gjord syns tillägget i övre balken i din webbläsare

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager är ett nedladdningsbart verktyg som hjälper dig

 • redigera och organisera dina referenser,
 • läsa dina sparade dokument
 • göra anteckningar i dokumenten.

Nedladdning av Mendeley Reference Manager är inte obligatoriskt eftersom du kan använda webbläsarversionen My Library på samma sätt. My Library kommer du åt via inloggning till Mendeley.com. Mendeley Reference Manager lanserades hösten 2020 och är ännu i utvecklingsstadiet.

Mendeley Desktop är en äldre version av Mendeley Reference Manager. För en del mer avancerade funktioner, såsom duplikatkontroll, behöver du istället använda och ladda ner Mendeley Desktop. Om du hör till Hankens personal behöver du kontakta Datacentralen för att få hjälp med att installera Mendeley Desktop på din arbetsdator.

Vill du få maximalt ut av ditt Mendeleykonto laddar du ner både Mendeley Reference Manager och Mendeley Desktop. Alla tre verktyg (My Library, Mendeley Reference Manager och Mendeley Desktop) synkroniserar sinsemellan, så dina sparade referenser och ändringar i referenser syns i alla versioner.

Den här guiden fokuserar främst på funktioner i Mendeley Reference Manager. 

 

Spara referenser till Mendeley

Spara PDF-filer

Du kan spara PDF-filer i Mendeley genom att

 • använda drag and drop-funktionen, dvs. dra in filer till Mendeley,
 • välja "Add new" och "Files from computer".

Både PDF-filen och referensens uppgifter (titel, publikationsår, författare etc...) sparas i ditt Mendeleykonto. Redigera referensens uppgifter vid behov.

 

Spara referenser manuellt

Om du har material som inte hittas online i databaser kan du spara referenser manuellt.

 • Välj “Add New”, och "Add Manual Entry".
 • Skriv in detaljerna som behövs. Om du känner till publikationens unika DOI-nummer räcker det med att du fyller i den så fylls resten på automatiskt.

Använd webbläsartillägget Mendeley Web Importer

Du kan spara material från en databas eller webbsida så här:

 1. Sök fram materialet (t.ex. webbsida, artikel) som du vill exportera till Mendeley
 2. Klicka på webbläsartillägget Mendeley Web Importer i din webbläsare
 3. Logga in till ditt Mendeley-konto
 4. Om du har skapat flera olika mappar i ditt konto väljer du den mapp dit du vill spara referensen. Vid behov kan du redigera detaljerna i referensen under "Edit". 
 5. Kryssa för den/de referenser du vill infoga, välj sedan "Add"
 6. Klicka sedan på “View library” eller öppna din Mendeley Reference Manager /Mendeley Desktop. Om referensen inte syns klickar du “Sync” för att uppdatera referensen till ditt bibliotek.

Infoga RIS, XML eller BibTex-filer

I databaser finns det ofta en "Export"-knapp som hjälper dig föra över referenser till ett referenshanteringsprogram. Om Mendeley inte finns nämnt som alternativ i databasens Export-funktion, kan du välja att exportera referensen som RIS, XML eller BibTex-fil.

 • Spara först referensen i .bib, .xml eller .ris format
 • Importera filen när du är inne i Mendeley via Add new - Import library - välj rätt filformat
 • Editera referensen vid behov.

Det här alternativet använder du också om du vill föra över referenser från ett annat referenshanteringsprogram till ditt Mendeley-konto.

 

Bevaka mapp

Om du använder Mendeley Desktop kan du med hjälp av funktionen "Watch folder" göra det möjligt att importera referenser automatiskt från en viss mapp på din dator. Välj File och Watch folder för att ställa in vilken mapp som ska bevakas.

Använd Mendeleys egen sökfunktion

Använd sökfältet på Mendeley Search för att hitta referenser, sparade av andra Mendeley-användare. Notera att det inte är möjligt att få tillgång till alla artiklar i fulltext via denna funktion.

 1. Öppna Mendeley Search
 2. Använd sökfältet för att hitta din artikel.
 3. Klicka sedan på "Add to library".
 4. Logga in i ditt Mendeley-konto (om du inte redan var inloggad). 

Importera referenser från några av de vanligaste databaserna

Hanna / Finna

 1. För att exportera en referens via Hanna väljer du Export reference och Export to RIS
 2. Öppna Mendeley och välj Add New - Import library - RIS. Välj filen från din dator. Editera referensens detaljer vid behov.

  

Om RIS-alternativet saknas under Export reference gör du såhär:

 1. Välj Mendeley Web Importer i din browser 
 2. Kryssa för referensen du vill importera. Editera referensens detaljer vid behov.
 3. I rullmenyn väljer du den mapp du vill föra in referensen i. Kryssa för Add

  

Google Scholar

För att exportera en referens via Google Scholar använder du Mendeley Web Importer. Editera referensens detaljer vid behov.

Du kan också importera referenser i RIS-format. Gör då så här:

 1. Klicka på " -knappen
 2. Välj sedan RefMan.
 3. Öppna Mendeley och välj Add New - Import library - RIS. Välj filen från din dator.

Ebsco (Business Source Complete, EconLit och Ebsco eBook collection)

 1. Sök fram artikeln du vill exportera. Välj Export
 2. Välj spara som RIS-fil
 3. Klicka Save
 4. Öppna Mendeley och välj Add New - Import library - RIS. Välj filen från din dator. Editera referensens detaljer vid behov.

 

Elsevier (Science Direct, Scopus)

ScienceDirect

 1. Sök fram artikeln du vill exportera. Välj Add to Mendeley
 2. Kryssa för artikeln. Editera detaljerna vid behov.
 3. Välj Add. 

 

Scopus

 1. Sök fram artikeln du vill exportera i Scopus. Välj Export, kryssa för Mendeley. 

ProQuest (Ebook Central)

 1. Sök fram boken du vill exportera
 2. Klicka på Cite
 3. Välj Endnot/Citavi
 4. Öppna Mendeley och välj Add New - Import library - RIS. Välj filen från din dator. Editera referensens detaljer vid behov.

Organisera och redigera referenser

Skapa mappar

Det underlättar att skapa olika mappar för olika projekt, teman eller uppsatser. 

 • Under Collections i Mendeley Reference Manager, väljer du New Collection. Motsvarande i Mendeley Desktop hittas under File - Add Folders.
 • När du vill flytta en referens till en mapp, kan du dra referensen från t.ex. All references till önskad mapp
 • Vill du göra undermappar högerklickar du på mappens namn och väljer New Collection

Dubbelkolla och komplettera referenser

Ta för vana att alltid dubbelkolla de referenser du tar in till Mendeley. Du behöver kontrollera att alla nödvändiga detaljer finns med. Det här är särskilt viktigt om du importerar dina referenser med hjälp av Mendeley Web Importer. Ta Hankens referensguide till hjälp för att se vilka detaljer som behövs för olika typer av källor. Det är viktigt att du är konsekvent i hur du anger dina källor.

Göra anteckningar i referenser

Du kan göra anteckningar (notebook), kommentarer (annotations) och understrykningar (highlights) i sparade dokument i ditt Mendeley-konto.

 1. Sök fram din referens. Dubbelklicka på den så öppnas dokumentet i fulltext.
 2. Till vänster i den markerade menyn ser du verktygen du har till förfogande

Ange nyckelord för referenser

Om du använder den äldre versionen Mendeley Desktop kan du ange egna nyckelord för dina referenser för att kategorisera dem. 

 1. Klicka på en referens i din samling. Under Tags fyller du i dina nyckelord. Ange semikolon mellan nyckelorden ifall du anger flera. 
 2. Du kan söka bland dina nyckelord till vänster under Filter by My Tags. Notera att de flesta referenser har förhandsvalda nyckelord (Author Keywords). Du ser dessa i samma meny till vänster under Filter by Author Keywords.

 

Infoga referenser i ditt textdokument

Infoga referenser

Den största behållningen av Mendeley får du om du kopplar det till ditt ordbehandlingsprogram så du kan föra in referenser direkt i ditt dokument. Se till att du har installerat Mendeley Cite (kompatibel med Word365, Word 2016 eller nyare och Microsoft Words app i Ipad). Använder du någon annan version av Word kan du använda den äldre versionen Mendeley Citation Plugin som fungerar med Mendeley Desktop. Denna instruktion följer Mendeley Cite.

 • Öppna ditt dokument i Word. Sätt markören där du vill foga in referenserna i ditt dokument (1)
 • Logga in i ditt Mendeley-konto. Du hittar Mendeley Cite under References - Mendeley Cite (2)
 • Sök efter den referens från ditt referensbibliotek som du vill infoga och kryssa för den i listan (3-4)
 • Välj Insert citation (5)
 • Upprepa punkt 3-5 om du vill ha fler referenser på samma ställe

Redigera referenser

Du kan redigera hur referenserna ser ut i ditt Worddokument. Vill du välja en annan referensmodell går du in under Citation Style. Sök fram den modell du vill använda. Behöver du komplettera dina referenser med detaljer som helt saknas ska du göra de ändringarna medan du är inloggad i ditt Mendeleykonto.

 • Klicka först på referensen i ditt dokument.
 • Klicka sedan på referensen i Mendeleykolumnen:

 

 • I redigeringsvyn kan du t.ex. ange specifika sidnummer för hänvisningen i fråga. Kryssa för "Suppress author" om du inte vill att författarnas namn ska synas i hänvisningen.

 

Skapa litteraturförteckning

Innan du skapar en referenslista lönar det sig att kolla att inga referenser finns dubblerade i ditt konto. Om du använder Mendeley Reference Manager måste du kontrollera det här manuellt. I äldre versionen Mendeley Desktop kan du välja Check for duplicates för att rensa bort dubbleringar.

 1. Placera markören på den plats i ditt dokument där du vill infoga litteraturförteckningen.
 2. Klicka på More och Insert Bibliography i Mendeley-fönstret. Litteraturlistan fylls på automatiskt vartefter du för in fler referenser i ditt dokument.
 3. Om du behöver göra korrigeringar i litteraturförteckningens detaljer öppnar du ditt Mendeley-konto och gör ändringarna där. Efter att du gjort en ändring i en referens i ditt Mendeley-konto måste du i Word ännu klicka More och Update From Library för att ändringarna ska synas i ditt dokument.

 

 

Skapa grupper och dela referenser

Du kan skapa grupper och dela dina referenser med andra. Du kan också göra anteckningar tillsammans med de andra i gruppen i de dokument som finns delade i Mendeley.

 1. Skapa din grupp under Private Groups - New Group till vänster. Ange ett namn för din grupp.
 2. Högerklicka på gruppens namn och välj Manage group. Fyll i mottagarens e-post under Invite members. Max 25 personer kan ingå i en och samma grupp och alla personer i gruppen måste skapa ett personligt konto i Mendeley.
 3. När gruppen är skapad kan alla i gruppen öppna samma dokument och göra anteckningar. I balken över dokumentet står [Shared] för sådana dokument som finns i en delad mapp.

Föra över referenser från RefWorks till Mendeley

Efter 31.12.2021 har Hankens studenter och personal inte längre tillgång till RefWorks. Om du har ett konto i RefWorks kan du föra över dina referenser därifrån till Mendeley.

1. Logga in i ditt RefWorks konto

2. Välj de referenser du vill föra över. Du kan välja att föra över en mapp i taget eller alla referenser på en gång. Rensa och radera sådana referenser du inte vill flytta över. Flytta inte fler än 500 referenser åt gången 

3. Klicka på Share och sedan Export references

4. Under From väljer du önskat alternativ beroende på vad du vill föra över. Under Format väljer du BibTex. 

5. Öppna Mendeley Reference Manager. Välj Add new - Import Library - BibTeX (*.bib). Välj filen du just sparade.

6. I Mendeley kan du sedan flytta referenserna till önskad mapp. Om du för över en mapp åt gången upprepar du stegen för varje mapp.

 

Mendeley-guider

För mer stödmaterial kan du även ta en titt på dessa guider:

Hjälp och stöd i Mendeley

Från höstterminen 2021 erbjuder Hankens bibliotek undervisning och handledning i referenshanteringsverktyget Mendeley.

Lärandemål och innehåll Under workshopen bekantar deltagarna sig med referenshanteringsprogrammet Mendeley. Efter workshopen har deltagaren ett Mendeleykonto, har laddat ner nödvändiga plugins till sin egen dator och känner till hur man för över referenser från olika databaser. Deltagaren vet också hur man för över referenser till ett Word-dokument.
Målgrupp Studerande på alla nivåer och personal på Hanken som behöver få ordning på sina referenser
Workshops 2021-2022
 • måndag 15.11 kl. 10.15-11.15
 • onsdag 8.12 kl. 12:30-13:30
 • onsdag 19.1 kl. 10:15-11:15
 • måndag 14.2 kl. 12:30-13:30
Plats Online via Teams.
Anmälning Registrera dig via länken senast en dag före workshopen: https://link.webropolsurveys.com/S/DDA5BB5A7715969D. Teamslänken skickas till alla anmälda per e-post.
Frågor biblioteket@hanken.fi