Skip to Main Content

Öppen vetenskap

Öppen utbildning

Öppen utbildning definieras som att lärresurser, verktyg och metoder är fria från juridiska, ekonomiska och tekniska hinder så att de kan användas, delas och anpassas i den digitala miljön.

Viktiga begrepp inom öppen utbildning är bl.a. öppna lärresurser (open educational resources, OERs, se följande avsnitt) och öppna utbildningsmetoder.

Sedan millennieskiftet har Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) strävat efter öppna lärresurser för att främja global utbildningsjämlikhet. Alla ska ha möjlighet att hitta och få tillgång till lärresurser av hög kvalitet. Öppna utbildningsmiljöer och innehåll skapar nya modeller och flexibelt självständigt lärande och stödjer kontinuerligt lärande.

Lärare drar nytta av att utöka öppna lärresurser också: Det lönar sig att använda befintliga öppna lärresurser jämfört med att skapa sitt eget material från första början; Öppna lärresurser erbjuder också lärare möjligheter att prova nya och varierade pedagogiska metoder och nya tekniska lösningar; Genom att lägga till sina lärresurser till OER kan lärare lyfta sin egen professionella profil; öppna lärresurser sparas och förblir tillgängliga i framtiden.

Öppna lärresurser

Open educational resources

Bild: Jonathasmello, CC BY 3.0.

Öppna lärresurser (open educational resources, OER) är lärande-, undervisnings- och forskningsmaterial i alla format och medium som

 • är släppta för fri användning (Public Domain) eller
 • licensierade med öppen licens, vanligtvis Creative Commons creative commons., som ger andra än upphovsmannen rätt till avgiftsfri tillgång, återanvändning, tillämpning, bearbetning och spridning av materialet, med eller utan begränsningar.

I det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi kan du söka efter och dela öppna lärresurser från alla utbildningsnivåer. Öppna lärresurser kan också sökas i Finna.fi som samlar material från museer, bibliotek och arkiv på en plats. Fler platser där du kan söka efter både nationella och internationella öppna lärresurser finns listade i Hur du hittar öppna lärresurser.

Lärare uppmuntras att publicera sina lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi

Vid publiceringen av öppna lärresurser finns det ett antal punkter att beakta i förväg. Planera i förväg var, hur och under vilka användningsvillkor för att öppna lärresurser. De frågor som specifikt ska övervägas gäller öppen licensiering, lärresursernas upphovsmannaskap och randvillkor för öppenhet, s.s. behandlingen av personuppgifter. Se till att du har nödvändiga rättigheter att publicera resurserna (t.ex. upphovsrätt). Alla som har gjort en betydande insats till lärresurserna, inklusive studenter, ska uppmärksammas på ett korrekt sätt. Samordningen av öppen vetenskap (expertgrupp) har utarbetat en rekommendation om upphovsrättsliga frågor i samband med öppen publicering av lärresurser. Rekommendationen har publicerats som en bilaga till den nationella delpolicyn för öppen tillgång till lärresurser Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020).

Det rekommenderas att publicera lärresurser med en Creative Commons-licens CC BY 4.0 eller CC BY-SA 4.0. Det rekommenderade formatet för en licens är: © [Author Name], Hanken School of Economics, 2021. CC BY 4.0/CC BY-SA 4.0.

Lärresurser och annat digitalt innehåll ska uppfylla tillgänglighetsdirektiv. Se speciellt kravet på transkribering av video och ljudmaterial i File:PDF file icon.svg Hankens instruktion gällande transkribering av material inom ramen för tillgänglighetsdirektivet (PDF på svenska och engelska).

Öppen publicering av lärresurser omfattar också frågor om bl.a. kvalitet, tillgänglighet och meritisering, för vilka rekommendationer utarbetas av Samordningen av öppen vetenskap. Se Recommendations for open education 2021 som specificerar den nationella policyn och rekommendationer om:

 • kvalitetskriterier för öppna lärresurser,
 • riktlinjer för tillgänglighet till öppna utbildningsresurser,
 • rekommendation om meritisering av öppen utbildning och öppna lärresurser, och
 • kompetenskrav för öppen utbildning.

Mer information, se LibGuiden om Öppna lärresurser där du kan hitta svar på följande frågor:

 • Vad är öppna lärresurser?
 • Var hittar du öppna lärresurser?
 • Hur kan du använda öppna lärresurser?
 • Vad bör beaktas vid publiceringen av öppna lärresurser?
 • Vad är CC-licenser och hur används de i samband med öppna lärresurser?

Tilläggsläsning och källor