Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Öppen vetenskap

Vad är öppen vetenskap?

Begreppet öppen vetenskap har olika definitioner och innehåller flera aspekter och möjligheter för dig att tänka över vad öppen vetenskap kan betyda genom hela forskningscykeln.

I allmänhet avser öppen vetenskap de ansträngningar och mekanismer genom vilka sökbarhet, tillgänglighet och (åter)användbarhet av vetenskaplig kunskap främjas i den digitala eran. Öppen vetenskap innefattar öppna forskningsresultat, inklusive Öppen tillgång till forskningspublikationer, Öppen tillgång till forskningsdata och metoder, Öppen källkod och öppen forskningskultur. Förutom öppen forskning omfattar öppen vetenskap som en paraplyterm andra aspekter av vetenskap som Öppen utbildning.

Open science

Bild: Innovation Platform France-Canada.

Varför främjar vi öppen vetenskap?

Öppenhet som en strategi för ansvarsfull vetenskap och effektfull forskning både stärker och demokratiserar vetenskapen:

  • Den transformativa potentialen av öppen vetenskap har erkänts för att reducera befintliga ojämlikheter inom vetenskap, teknik och innovation (STI), minska kostnaderna för dubbelarbete vid insamling, skapande och överföring av data och vetenskapligt material samt påskynda arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling (SDG).
  • Mer tillgänglig och verifierbar vetenskaplig kunskap och forskningsprocesser ökar och säkerställer vetenskapens självkorrigering, reproducerbarhet och kvalitet och därmed tillförlitligheten hos de bevis som behövs i besluts- och policyprocesser och för ett ökat förtroende för vetenskapen.
  • Öppenhet underlättar och påskyndar användningen av vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder, inte bara i forskning, undervisning och studier, utan också för att lösa nationella och globala problem, vilket uppfyller högskolesamfundets uppdrag. Det finns betydande bevis för de ekonomiska fördelarna och den stora avkastningen från investeringar kopplade till öppna vetenskapspraxis och infrastrukturer.
  • Öppen vetenskap underlättar innovation och disciplinärt och interdisciplinärt samarbete inom vetenskapssamfundet och i den bredare sociala kretsen.
  • Öppen tillgång till forskningsresultat förbättrar både enskilda forskares och forskningsinstitutioners synlighet och sociala påverkan. 

Källa: UNESCO (2021). Intergovernmental Meeting of Experts (Category II) Related to a Draft UNESCO Recommendation on Open Science.

Hanken's guidelines on open science and research

Hanken has been actively promoting open science and following the national and international principles and requirements of openness in science and research. Promoting actively open science as one of the key elements in Hanken’s strategic position is included in Hanken 2030 Long-term Strategy. The main objectives have been to advance open access to research outputs including scientific publications, research data and methods, and transparent and responsible assessment of research.

In August 2019, Hanken signed the Declaration for Open Science and Research (Finland) 2020-2025 and is committed to following the strategic principles, objectives, and action plans outlined in the four Policies of Open Science and Research in Finland to achieve the goals set out in the Declaration.

To continue to promote openness as a fundamental value of science:

  • Hanken encourages that all the new annually reported peer-reviewed scientific articles are published immediately openly accessible. Self-archived copies of the articles are uploaded to Hanken’s research database Haris and preserved in Hanken’s institutional repository DHanken. See Hanken's guidelines on open access to scholarly publications.
  • Hanken endeavours to ensure that the properly documented metadata of the research data are published for the findability and citability of the research data. Research data are to be archived and opened in national or international repositories when possible. Datasets are registered in Haris with the persistent identifiers (e.g., DOI or URN) for the (meta)data. See Hanken's guidelines on open and FAIR research data.
  • Hanken encourages the school’s researchers to make their analysis and research methods generally available. See Hanken's guidelines on open research methods.
  • Hanken follows national and international development in transparent and responsible assessment of research outputs and research impact. See Hanken's guidelines on transparent and responsible research assessment.

För en mer detaljerad beskrivning, se PDF-filen:

Monitoring and evaluation of open science

Monitoring and evaluation of the progress and impact of open science are being carried out on both Hanken’s and national level:

The monitoring of the implementation of the open science policies in Finnish universities and organizations is the responsibility of the Open Science Coordination at the Federation of Finnish Learned Societies (TSV). A new open science monitoring model will be completed by the working group set up by the national steering group on open science and research before the end of 2021. The aim is to start implementing the monitoring model in 2022. The Ministry of Education and Culture has assessed the openness maturity level in Finnish research organisations based on the information available on each organisation’s external website and data collected via requests for information.

At Hanken, the implementation of the Guidelines on open science and research will be monitored actively and related instructions be updated when necessary. The openness of publications and datasets are monitored by calculating the numbers and types of open access publications and published (meta)data.  Hanken provides diverse training on open science strategies and practices to students, teachers, researchers and support services experts to ensure that expertise in open science practices be made an integral part of research training and research skills.

Tjänster och stöd för öppen vetenskap

Hanken erbjuder mångsidiga och multiprofessionella tjänster och utbildning i öppna vetenskapspraxis under hela forskningens livscykel:

Utbildningen och stödet för open access publicering och hantering av forskningsdata säkerställer att forskningsresultat som produceras på Hanken är öppna och tillgängliga för gemensamt bruk och i överensstämmelse med relevanta etiska principer och juridiska regler. Öppna vetenskaps- och forskningstjänster är kompatibla med nationella och internationella tjänster.

Tilläggsläsning och källor

Declaration for Open Science and Research (Finland) 2020-2025

Bild: Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020-2025.