Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Företagsledning och organisation

Sök böcker och e-böcker

Sök i Hanna, söktjänst för tryckt och elektroniskt material.

Logga in i Hanna
Ansök om bibliotekskort


Sök i Finna.fi för att hitta material från övriga finländska bibliotek.

Har du frågor om kursböcker?

E-boksplattformar

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 600 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

Förutom i plattformarna som listas nedan hittar du e-böckerna i söktjänsten Hanna genom att avgränsa sökningen med "E-böcker". Observera att Elibs e-böcker och ljudböcker endast nås via plattformen.

Perlego - instruktionsvideo

Perlego är en plattform som innehåller e-böcker.

ProQuest Ebook Central - Sök bland 150 000 e-böcker

Saknar du en titel?

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice

Det externa biblioteket bestämmer lånetid och övriga villkor. Biblioteket förnyar fjärrlånen automatiskt och kontaktar dig när lånet inte längre går att förnya eller har förnyats tio gånger.

I Vasa: kontakta Vasa stadsbibliotek

 

Lämna inköpsförslag

Du som är studerande eller personal vid Hanken är välkommen att ge inköpsförslag till biblioteket.

Inköpsförslagen riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Istället för att fjärrlåna nya böcker köper vi ibland in dem. Då boken anlänt och är klar att lånas meddelar vi dig.

Tryckta böcker i biblioteket

Böckerna i biblioteket enligt hyllklassifikation:

  • 159.9 Organisationspsykologi
  • 65 Företagsekonomi
  • 65.01 Företagslednng
  • 65.012 Företagsledning, metoder
  • 65.012.4 Ledarskap
  • 65.014/.018 Företagshierarki, företagstillväxt
  • 658.3 Personalfrågor