Skip to Main Content

Företagsledning och organisation

Sök artiklar direkt i en tidskriftsdatabas

Vad är SFX?

SFX är ett länkningssystem som ger tillgång till fulltext och/eller andra användbara tjänster direkt från den databas/portal där du gör en sökning.När en artikel inte är tillgänglig i en databas skall du klicka på SFX-knappen eller SFX-länken, som leder dig till en SFX-meny  i ett nytt fönster där du erbjuds olika länkningsmöjligheter och andra tjänster. Därför är det viktigt att INTE i början begränsa sökningen i bibliotekets databaser till enbart fulltexter.

Google Scholar

Google Scholar Search

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.

Hur hittar jag de mest citerade artiklarna?

Citeringsdatabaser:

Scopus räknar citeringar gjorda från 1996 och framåt. Scopus indexerar fler tidskrifter än Web of Science (främst inom samhällsvetenskaperna) och även en del konferenspublikationer, vilket innebär en bättre total täckning för ekonomi och IT, i övrigt ungefär som WoS.

Web of Science räknar citeringar gjorda från 1945 och framåt, Hanken har tillgång till citeringar fr.o.m. 1986. WOS är multidisciplinär och indexerar tidskrifter med målsättningen att täcka de bästa inom alla områden.

Google Scholar innehåller i princip "allt vetenskapligt som finns på nätet och som Google Scholar har kunnat indexera". Täckningen av tidskriftslitteraturen är inte lika fullständig som hos WoS och Scopus inom deras kärnområden. Överlag har GS en bättre täckning av humaniora, samhällsvetenskaper och sådana tekniska ämnen där konferenslitteraturen är viktig, men jämbördig eller sämre inom ämnen som fysik och kemi. Täckningen före ca. 1990 är dålig.