Skip to Main Content

Företagsledning och organisation

Sök tidskrifter och artiklar i Hanna

Observera att tillgängligheten till fulltexter varierar i enlighet med licenserna.

Tidskrifter A-Ö
Tidskrifter inom företagsledning

Jag får inte tag på en artikel!

Om du inte hittar den artikel du söker, skall du:

1. Söka på tidskriftens namn i Hanna. Hittar du tidskriften? Finns den tillgänglig i elektronisk eller tryckt form? Finns årgången/numret i vilken artikeln är publicerad tillgänglig?

2. Googla artikeln. Ibland kan man hitta fulltexten på nätet. Ett bra tips är att endast googla på artikelns titel (men inte inkludera volym eller nummer).

3. Kontakta biblioteket@hanken.fi. Vi kan hjälpa dig att få fram artikeln.

Rekommenderade tidskrifter

Bläddra i elektroniska tidskrifter

Vad är en vetenskaplig artikel?

How to read scholarly articles