Skip to Main Content

Hållbarhetsmålen och Hankens bibliotek

Litteraturtips

Litteraturtips om hållbarhet och socialt ansvar. Böckerna är tillgängliga som e-böcker eller kan lånas i biblioteket. Läs, lär, agera.
Instruktioner för hur du skapar ett eget konto på plattformen Perlego (där de flesta av e-böckerna finns tillgängliga) finns här.

Read and learn more about sustainability and social responsibility. The books listed are available as either e-books or can be borrowed from the library. Instructions on how to create your own account on Perlego (where most of the e-books are accessible).

 

Filmtips

Filmdatabasen Kanopy visar en hel del filmer på hållbarhetstematik. Kanopy innehåller prisbelönta dokumentärer, udda filmer som är svåra att hitta, filmfestivalfavoriter, indie och klassiska filmer. Här hittar du också instruktionsfilmer som kan användas i klassrummet. 

In the movie database Kanopy you find many films related to sustainability. Kanopy streams documentaries, indie and foreign films, must-see classics, blockbuster movies and instructional films. You will also find instructional films that can be used in the classroom. 

Hankens forskning om de globala målen för hållbar utveckling

Hankens forskare rekommenderas att lägga till nyckelord för globala mål för hållbar utveckling (SDG:s) vid registrering av forskningsmeriter i Hankens forskningsdatabas Haris, om publikationen, aktiviteten eller projeket faller inom dessa områden. Du kan märka både dina nya och tidigare publikationer, aktiviteter och projekt med nyckelord för hållbarhet i Haris. Det betyder att det går bra att lägga till nyckelorden i poster också retroaktivt, om du har glömt att registrera dem tidigare. Dessa nyckelord används för intern rapportering och det är då möjligt att få ut data och rapporter om forskningen inom dessa områden på Hanken. Enligt Hankens 2030 delstrategier för forskning förväntas alla forskare koppla sina forskningsprojekt och forskningsoutput till hållbarhetsmålen.

Medan hållbarhetsmålen har antagits av både nationer, organisationer och individer runt om i världen, inom vetenskapssamfundet förekommer också i ökad utsträckning initiativ för att rama in forskning som relaterar till hållbarhetsmålen. Universiteten som centrum för att sprida ny kunskap spelar en viktig roll för att uppnå målen. Att rikta in sig på forskning relaterad till de globala målen säkerställer att universitet kan arbeta tillsammans med organisationer och institutioner för att möta utmaningarna med hållbarhetsmålen.

Ur den enskilda forskarens synvinkel kan det göra forskningen mera synlig och tillgänglig för det internationella samfundet om det går att visa att forskningen ligger i linje med hållbarhetsmålden. Detta kan potentiellt bidra till forskningssamarbeten, både inom och utanför Hanken.

Hanken har åtagit sig att integrera målen för hållbar utveckling gällande forskning, utbildning och partnerskap som en del av sitt engagemang för Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME), som Hanken undertecknade år 2008. Samhällsansvar och hållbarhet vid Hanken är en kärnpelare i Hankens strategi 2030

Hållbarhetsmålen används i intern och extern rapportering. Publikationer taggade med hållbarhetsmålen i Haris används t.ex. som en nyckelindikator i Hanken Short-term Strategic Action Plan. För extern rapportering har publikationer och projekt taggade med hållbarhetsmål utgjort en grund för Hankens rapport för ENGAGE.EU. Partneruniversiteten i ENGAGE-samarbetet har använt hållbarhetsmålen för att kartlägga sina egna publikationer, projekt och forskningscentra för att identifiera de gemensamma forskningsrelaterade drivkrafterna för samhällsförändring.

Haris publika portal är det möjligt att söka och få fram Hankens forskning inom de 17 globala målen för hållbar utveckling genom att klicka på något av de 17 målen. Se bilden nedan:    

SDGs in Haris public portal

 

SDG-etiketterna möjliggör således jämn och korrekt insamling av information om forskning som utförs vid Hanken och bidrar till att uppnå mål för hållbar utveckling, samt enkel tillgång till information internt och externt, vilket potentiellt bidrar till disciplinärt och interdisciplinärt samarbete inom forskningssamfundet och samarbete mellan forskning och näringsliv och mellan forskningen och samhället i stort.

Det är lätt att tagga din forskning med SDG:s. I Haris mallar för publikationer, aktiviteter och projekt hittar du “Add Sustainable Development Goals.” Klicka där och du får fram en meny som möjliggör val av ett eller flera av de 17 målen. 

Observera att det är du som forskare som kan och ska bedöma huruvida din forskning är relaterade till hållbarhetsmålen. Biblioteket registrerar därför inte dessa nyckelord då posterna valideras i Haris.

Mer information om hur du registrerar publikationer, aktiviteter och projekt finns i Libguiden om Haris. Om du har frågor, kontakta haris@hanken.fi.