Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hållbarhetsmålen och Hankens bibliotek

Litteraturtips

Litteraturtips om hållbarhet och socialt ansvar. Böckerna är tillgängliga som e-böcker eller kan lånas i biblioteket. Läs, lär, agera.

Hankens forskning om de globala målen för hållbar utveckling

Hankens forskare rekommenderas lägga till nyckelord för globala mål för hållbar utveckling (SDG:s) vid registrering av forskningsmeriter i Hankens forskningsdatabas Haris, om publikationen eller aktiviteten faller inom dessa områden. Dessa nyckelord används för intern rapportering och det är då möjligt att få ut data och rapporter om forskningen inom dessa områden på Hanken.

Det är möjligt att söka och få fram Hankens forskning inom de 17 globala målen för hållbar utveckling genom att klicka på något av de 17 målen i Haris publika portal. Se bilden nedan:

    SDGs in Haris public portal

 

Det är lätt att tagga din forskning med SDG:s. I Haris hittar du “Add Sustainable Development Goals.” Klicka där och du får fram en meny som möjliggör val av ett eller flera av de 17 målen. 

Mer information om hur du registrerar publikationer, aktiviteter och projekt finns i Libguiden om Haris. Om du har frågor, kontakta haris@hanken.fi.