Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Referenshanteringsverktyg

Den här guiden innehåller hjälp och stödmaterial för hur du kommer igång med att hantera dina referenser med hjälp av referenshanteringsverktyg.

Komma igång med Zotero

Kom igång med Zotero med hjälp av denna video från Carnegie Mellon University Libraries.

Organisera referenser

Lär dig organisera dina referenser i Zotero med hjälp av denna video från Carnegie Mellon University Libraries.

Importera referenser till Zotero

Lär dig importera referenser till Zotero med hjälp av denna video från Carnegie Mellon University Libraries.

Infoga referenser i ditt dokument och skapa källförteckning

Lär dig infoga referenser och skapa källförteckning i ditt textdokument med hjälp av Zotero. Videon är från Carnegie Mellon University Libraries.

Skapa grupper i Zotero

Lär dig skapa grupper i Zotero med hjälp av denna video från Carnegie Mellon University Libraries.