Skip to main content

E-böcker på Hanken: Greenleaf Online Library

Logo

Access

Direkt länk till Greenleaf Online Library

Access via Hanna
Distansanvändning: Logga in med ditt Hanken användarnamn och lösenord.

Licens

Obegränsad användarlicens för de inköpta böckerna.

Innehåll

Hankens studenter och personal har tillgång till 25 e-böcker inom ämnet hållbar utveckling och företagsansvar.

Språk: Engelska

Läsning och nerladdning

E-böckerna läses kapitelvis. Bokkapitlen kan också laddas ner som PDF.

Utskrift

Artiklar och bokkapitel kan skrivas ut.

Behöver du hjälp?

Ladda ner GOL user guide