Skip to Main Content

E-böcker på Hanken

Gale Virtual Reference Library

MOT Ordböcker

Nationalencyklopedin

Oxford English Dictionary Online

Oxford Reference

OECD Glossaries

Open access-ordböcker

Svenska: engelskafinska, spanska, ryska
Engelska: franska, spanska, ryska, tyska

bab.la.Lexikon
Bank- och finansterminologi
Datatermer
Dictionary Link
Finlandssvensk ordbok
Glosbe
Idrottsordlista
Ilmainen sanakirja
Kielitoimiston sanakirja
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Suomi-ruotsi-suursanakirja = Stora finsk-svenska ordboken
Svenska Akademiens ordlista (SAOL)
Svenskt lagspråk i Finland, Slaf
TEPA - innehåller Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer och experter. För en översikt över ordlistorna som ingår i termbanken kolla länken Innehåll på ingångssidan.
Valter - Statsrådets termbank - innehåller t.ex. Budgetordlista, EMU-ordlista, Högskoleordlista, Domstolsordlista och Skatteordlista. Termerna finns på finska, svenska, engelska, tyska och franska.
Uppslagsverket Finland

Tryckta ordböcker

Tryckta ordböcker hittar du i
Venture Studio:
802 Engelska språket
803 Germanska språk
804/808 Övriga språk
809 Finsk-ugriska språk
Referensverk (ej för utlåning):
802 Engelska
803 Svenska. Danska. Norska. Tyska
804 Franska. Italienska. Latin. Spanska
808 Ryska
809 Finska