Skip to Main Content

E-böcker på Hanken

Åtkomst

För att låna behöver du Hankens bibliotekskort och en personlig pinkod! Låna alltid med din egen dator, läsplatta eller smarttelefon! Kursböcker från Biblio finns även katalogiserade i Hanna. Övriga böcker är endast tillgängliga via Biblios plattform.

Biblios Portal (Hankens bibliotek)
Låna Biblios böcker med Hankens bibliotekskort.

Biblios Portal (Vasa stadsbibliotek)
Låna Biblios böcker med Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort.
OBS! Hankeiter i Vasa kan även låna e-böckerna via Hankens biblioteks Biblio-webbsida men behöver då skaffa ett bibliotekskort från Hankens bibliotek i Helsingfors.

Du kan även läsa eller lyssna till böckerna via Biblios mobilapp. Läs mera om appen här.

Biblioappens logo

Innehåll

Hanken prenumererar på 64 000 e-böcker och 17 000 ljudböcker via Biblio.

Boksamlingen innehåller såväl skön- som facklitteratur i huvudsak från svenska förlag. Det finns även böcker på flera andra språk än svenska.

Licens

Obegränsad användarlicens för alla böcker.

Läsning och nerladdning

Klicka på "Läs" för att öppna boken direkt i din webbläsare, eller på "Ladda ner" för att ladda ner boken direkt till den apparat du använder. För att kunna ladda ner boken måste du först installera och auktorisera en programvara som kan läsa e-böcker. Vi rekommenderar:

- PC/Mac: Adobe Digital Editions
- iPad/iPhone: Biblio app
- Android: Biblio app

Se mer instruktioner om respektive plattform under deras rubriker på "Så funkar det".

Lånetid

Lånetiden är exakt 28 dagar från tillfället då du lånar boken. Du kan låna högst 3 böcker i veckan.

Utskrift

E-böckerna är tänkta för läsning på skärm. Om en bok är utskriftsbar anges det i den beskrivande texten.

Behöver du hjälp?