Skip to Main Content

E-böcker på Hanken

Välkommen till Hankens e-boksguide

Som studerande eller anställd på Hanken har du tillgång till över 700 000 e-böcker. I guiden hittar du information om de olika plattformarna. Här finns också instruktioner för hur du laddar ner e-böckerna till dina olika enheter.

Sök direkt i plattformarna som listas i flikarna till vänster. E-böckerna på Oxford Handbooks Online och ProQuest Ebook Central, samt e-kursböcker på övriga plattformar, är också tillgängliga via bibliotekets sökportal Hanna.

Picture: pixabay.com
 

Det elektroniska materialet och distansinloggning

Det elektroniska materialet är tillgängligt i Hankens nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Hanken-användarnamn och lösenord.

Ladda ner LibKey Nomad webbläsartillägget för snabbare åtkomst till licensierat e-material utanför campus.

Allmänna regler för nerladdning, kopiering och utskrift

Material som du laddar ner, skriver ut och kopierar från bibliotekets elektroniska resurser får endast användas för eget, icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.Våra regler styrs dels av finsk lag, dels av våra avtal med olika leverantörer.

E-boksleverantörerna har olika system och rättigheterna varierar. Ibland är rätten att skriva ut eller ladda ner till din egen dator starkt begränsad. Utskrifter och nedladdning av "en rimlig del" av e-boken är vanligen tillåtet men i vissa fall kan du bara skriva ut eller ladda ner ett fåtal sidor. Vissa leverantörer tillåter dock att hela böcker laddas ner för offlineläsning under en begränsad tidsperiod. Nedladdade e-böcker får aldrig skickas vidare till någon annan.

Det är viktigt att du tar del av de meddelanden som visas och respekterar de villkor som gäller.Det är inte alltid det finns en inbyggd spärr, du måste själv ansvara för att du följer de begränsningar som finns. Det har hänt att leverantören har låst böcker som missbrukats.

E-bokstjänsternas tillgänglighet - testresultat

Tillgänglighetsbiblioteket Celia och fyra yrkeshögskolebibliotek (DIAK, HAMK, Laurea och Metropolia) har samlat in testdata om tillgängligheten för högskolebibliotekens mest använda e-bokstjänster. Läs mera (på finska)

Perlego och Ebook Central - våra största e-boksleverantörer

Har du frågor om e-böckerna?