Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-böcker på Hanken

Anskaffningspolicy för elektroniska kursböcker

 • Hankens bibliotek skaffar e-versionen som komplement till den tryckta kursboken om en sådan kan köpas med bibliotekslicens (IP-access) till vettigt pris.
 • Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i Sisu.
 • Licensen skall helst tillåta ett obegränsat antal samtidiga användare. De flesta e-kursböckerna hos oss har dock enbart 3User-licenser.
 • Biblioteket saknar full kontroll över e-böckerna: en e-bok kan försvinna när som helst från en plattform, ofta p.g.a. av avtalstvister mellan förlaget och författaren. Också strulande teknik kan göra e-böckerna sårbara.
 • E-kursboksanskaffningen i amerikanska och engelska universitet finansieras med terminsavgifter, vilket skiljer sig från den nordiska modellen som bygger på fria läromedel via biblioteken.
 • I Norden köps bibliotekens e-böcker vanligtvis via s.k. aggregatorer (ProQuest Ebook Central, Ebsco, Dawsonera etc.).
 • Förlagen vill sälja tryckta böcker (=business). E-versioner med IP-access är därför ofta äldre upplagor.
   
 • Kolla licensen!
  Av erfarenhet vet vi att e-böcker med enanvändarlicens (single user license) i Hanna lämpar sig dåligt som kursböcker. Om du ändå vill använda en sådan e-bok som kursbok önskar vi att du kontaktar biblioteket så att vi får utreda möjligheten att utvidga licensen.
 • Om en önskad titel saknas i Hanna, kontakta biblioteket@hanken.fi eller marlene.backman@hanken.fi så kollar vi om e-boken finns att köpa med bibliotekslicens till vettigt pris. Kontakta också biblioteket om du vill ha listor med e-böcker inom ett visst ämne.

Skapa länkar till artiklar och e-böcker

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en PDF-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet. Läs mera

Picture: pixabay.com