Skip to Main Content

Copy of Haris - Hankens forskningsdatabas NY: Basfakta om Haris

Haris - anvisningar för att registrera i Haris Hankens forskningsdatabas

Vad är Haris?

Haris är förkortningen av Hanken Research Information System, Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

På Hanken, som i många andra universitet och institut, använder vi PURE (PUblication REsearch), ett Current Research Information System (CRIS) som ägs av Elsevier.

       

Vem ska registrera?

Alla forskare som är anställda av, eller på annat sätt associerade med Hanken ska registrera sina forskningsmeriter i Haris.

Den enskilda forskaren har ansvar för att registrera sina forskningsmeriter. I praktiken kan registreringen utföras av amanuensen eller helpdesk-personal på enheten, enligt enhetens praxis. Biblioteket validerar publikationerna som registreras i Haris, men ansvarar inte för att utföra själva registreringen. Projekten kontrolleras av Centret för forskning och internationella ärenden, medan aktiviteternas riktighet inte kontrolleras.

Vad ska registreras?

All forskningsaktivitet som utförs på Hanken ska registreras i Haris. Det innebär att forskare ska registrera alla sina publikationer, aktiviteter och projekt - jämför med vad du skulle berätta om dig själv i din cv.

Nyanställda forskare ska registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om hemhörigheten i publikationerna inte är Hanken. Forskaren kan även registrera äldre publikationer om så önskas.

I princip ska följande registreras i Haris:

  • Profilinformation

Profilinformationen och metadata i Haris presenteras på din personliga hemsida och i Haris publika portal. Den kan också utnyttjas för att göra personliga cv:n för olika ändamål med cv-verktyget i Haris.

Basinformationen om dig och din association med Hanken överförs från Personec varje natt och kan inte editeras i Haris. Om du hittar fel i din information skall du kontakta personalarenden@hanken.fi.

Vi rekommenderar att du laddar upp en profilbild, lägger till detaljer om din utbildning, forskningsintressen och karriär samt kortfattat beskriver din undervisning för att berika informationen på din personliga hemsida och i Haris publika portal. Om möjligt lägg till informationen både på engelska och svenska. Genom funktionen Markerat innehåll kan du exponera valda publiktioner, aktiviteter och projekt på ett mera synligt sätt.

Se anvisningar för att redigera personprofil.

  • Publikationer

Alla publikationer som tidskriftsartiklar, bokkapitel, konferensbidrag, böcker, rapporter och avhandlingar ska registeras. Publikationer riktade till allmänheten registreras också. Se anvisningar för att registrera publikationer.

  • Aktiviteter

Aktiviteter omfattar ett brett spektrum av handlingar som inkluderar peer review av forskningsresultat och redaktionsarbete, deltagande i eller organisering av evenemang, tal eller presentation, besök på en extern institution, stå värd för en besökare och doktorsavhandling, disputation och examination. Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i cv-verktyget.

Press och media-aktiviteter relaterade till en forskares professionella expertis, liksom Priser och andra professionella utmärkelser registreras också.

Se anvisningar för att Registera aktiviteter.

  • Projekt

Projekt omfattar information om forskningssamarbete, experiment eller samarbeten som kan involvera flera forskare och organisationer. Både externt och internt finansierade projekt registreras. Se anvisningar för att Registrera projekt.

Hur registrera?

På sidorna redigera personprofil, registrera publikationer, registrera aktiviteter och registrera projekt finns det detaljerade anvisningar för hur du ska registrera dina forskningsmeriter och hur du uppdaterar din profilinformation i Haris.

Amanuenser, institutionssekreterare och helpdesk-personal på institutionerna kan hjälpa dig med registreringen av publikationer och aktiviteter. Frågor som de inte kan besvara skickar du till haris@hanken.fi.

När registrera?

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina forskningsmeriter och din profilinformation kontinuerligt för att din personliga hemsida ska vara aktuell. 

Publikationerna kan du registrera redan innan de har utkommit. Använd då publikationsstatus Insänt (Submitted), Accepterad/Presslagd (Accepted) eller E-version före tryckt (E-pub ahead of print). Publikationerna  verifieras av biblioteket enligt premieringstidtabellen (se Premiering av publikationer) och i december. Publikationerna rapporteras till Undervisnings- och kulturministeriet i mars och till ackrediteringsorganisationerna i samband med regelbundet återkommande självutvärderings- och mellanrapporter.

Aktiviteterna ska du registrera senast i december varje år.

Projekten registrerar du när du fått ett positivt finansieringsbesked. Kom ihåg att föra in ett avslutningsdatum samt ändra projektets status när projektet har slutförts.

Hur logga in i Haris?

Forskare loggar in i Haris med sitt användarnamn och lösenord via länken Verktyg > Haris Admin på Hankens hemsida, eller via länken https://haris.hanken.fi/admin/.

 

Haris publika portal nås via Verktyg > Haris på Hankens hemsida eller via länken https://harisportal.hanken.fi/sv/.

 

Problem med inloggning?

Vem har tillgång till Haris? Vem använder Haris?

Haris-användare inkluderar:

  • forskare
  • amanuenser och helpdesk
  • biblioteket
  • HR-avdelningen

Det finns många nivåer av tillgång till Haris-användare. Olika användare har olika användarrättigheter och ser olika vyer i Haris. De har också olika vägar att logga in (via Shibboleth eller inte).

Hjälp!

Om du vill lära dig mer om hur du använder Haris, finns länken Help and support alltid tillgänglig längst nere till höger i gränssnittet. Klicka på Manual, så öppnas ett fönster med detaljerad handledning för funktionerna i Haris.

Du kan alltid kontakta oss via haris@hanken.fi om du har frågor om Haris och registrering i Haris, om du vill ha hjälp med parallellpublicering eller har andra frågor om open access-publicering.

    Bibliotek Twitter