Skip to main content

E-böcker på Hanken

Logo

Innehåll

Hanken prenumererar på 970 e-böcker inom ämnet forskningsmetoder. Här ingår även ordböcker och encyklopedier. Nya titlar läggs till varje år.

Språk: Engelska

Access

Direkt länk till Sage Research Methods Online

Access via Hanna
Distansanvändning: Logga in med ditt Hanken användarnamn och lösenord.

Licens

Årsprenumeration
Obegränsad användarlicens

Läsning och nerladdning

Böckerna läses online.
Bokkapitel kan laddas ner som PDF.

Utskrift

Bokkapitel och sidor kan skrivas ut.

Behöver du hjälp?