Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-böcker på Hanken

Gale Virtual Reference Library

MOT Ordböcker

Nationalencyklopedin

Oxford English Dictionary Online

Oxford Reference

OECD Glossaries

Open access-ordböcker

Svenska: engelskafinska, spanska, ryska
Engelska: franska, spanska, ryska, tyska

bab.la.Lexikon
Bank- och finansterminologi
Datatermer
Dictionary Link
Finlandssvensk ordbok
Glosbe
Idrottsordlista
Ilmainen sanakirja
Kielitoimiston sanakirja
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Suomi-ruotsi-suursanakirja = Stora finsk-svenska ordboken
Svenska Akademiens ordlista (SAOL)
Svenskt lagspråk i Finland, Slaf
TEPA - innehåller Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer och experter. För en översikt över ordlistorna som ingår i termbanken kolla länken Innehåll på ingångssidan.
Valter - Statsrådets termbank - innehåller t.ex. Budgetordlista, EMU-ordlista, Högskoleordlista, Domstolsordlista och Skatteordlista. Termerna finns på finska, svenska, engelska, tyska och franska.
Uppslagsverket Finland

Tryckta ordböcker

Tryckta ordböcker hittar du i
Venture Studio:
802 Engelska språket
803 Germanska språk
804/808 Övriga språk
809 Finsk-ugriska språk
Referensverk (ej för utlåning):
802 Engelska
803 Svenska. Danska. Norska. Tyska
804 Franska. Italienska. Latin. Spanska
808 Ryska
809 Finska