Skip to Main Content

E-böcker på Hanken

Anskaffningspolicy för elektroniska kursböcker

 • Hankens bibliotek skaffar e-versionen som komplement till den tryckta kursboken om en sådan kan köpas med bibliotekslicens (IP-access) till vettigt pris.
 • Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i Sisu.
 • Licensen skall helst tillåta ett obegränsat antal samtidiga användare. De flesta e-kursböckerna hos oss har dock enbart 3User-licenser.
 • Biblioteket saknar full kontroll över e-böckerna: en e-bok kan försvinna när som helst från en plattform, ofta p.g.a. av avtalstvister mellan förlaget och författaren. Också strulande teknik kan göra e-böckerna sårbara.
 • E-kursboksanskaffningen i amerikanska och engelska universitet finansieras med terminsavgifter, vilket skiljer sig från den nordiska modellen som bygger på fria läromedel via biblioteken.
 • I Norden köps bibliotekens e-böcker vanligtvis via s.k. aggregatorer (ProQuest Ebook Central, Ebsco, Dawsonera etc.).
 • Förlagen vill sälja tryckta böcker (=business). E-versioner med IP-access är därför ofta äldre upplagor.
   
 • Kolla licensen!
  Av erfarenhet vet vi att e-böcker med enanvändarlicens (single user license) i Hanna lämpar sig dåligt som kursböcker. Om du ändå vill använda en sådan e-bok som kursbok önskar vi att du kontaktar biblioteket så att vi får utreda möjligheten att utvidga licensen.
 • Om en önskad titel saknas i Hanna, kontakta biblioteket@hanken.fi eller marlene.backman@hanken.fi så kollar vi om e-boken finns att köpa med bibliotekslicens till vettigt pris. Kontakta också biblioteket om du vill ha listor med e-böcker inom ett visst ämne.

Skapa länkar till artiklar och e-böcker

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en PDF-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet. Läs mera

Picture: pixabay.com