Skip to Main Content

Hantering av forskningsdata

För kandidat-, magister-, EMBA-studerande – datahanteringsflödesschema och steg

- Studerande kan följa datahanteringsflödesschemat nedan för att klara olika RDM-uppgifter:

 

- Eller så kan du följa följande fem datahanteringssteg för att klara dina RDM-uppgifter:

Steg 1. Alla Hankens studerande ska fylla i och skicka in e-blanketten Studiens dataskyddsmeddelande (på engelskapå finska eller på svenska).

 • E-blanketten hjälper dig att planera vad din studie syftar till att undersöka och vilka data du behöver exakt för undersökningen. Om du behöver samla in och behandla personuppgifter för din studie:
  • Bekanta dig med Hankens Riktlinjer och procedurer för behandling av personuppgifter i studier och forskning.
  • Definiera målen för din studie och det tydliga, specificerade behovet av behandlingen av personuppgifter, så att du bara samlar in den minsta mängd personuppgifter som är nödvändiga för och står i proportion till utförandet av dina studieuppgifter.
  • Klicka på "Spara den ifyllda blanketten som fil" efter att e-blanketten sänds in. Redigera den nedladdade RTF-filen så att den lämpar sig för dina respondenter. Välj det språk som dina respondenter vill ha.

 

Steg 2. Samla in data för din studie. Vid insamlingen av personuppgifter ska du:

 • Få respondenternas samtycke som den rättsliga grunden för behandlingen av deras personuppgifter.
 • Ge dataskyddsmeddelandet till respondenterna om behandlingen av deras personuppgifter. 

 

Steg 3. Lagra, säkerhetskopiera och överföra data säkert i datalagringstjänster som tillhandahålls och upprätthålls av Hanken eller CSC.

 

Steg 4. Anonymisera personuppgifterna så att dina respondenter inte är identifierbara i din uppsats eller kursuppgift.

 

Steg 5: Radera personuppgifterna senast 12 månader efter att din avhandling eller kursuppgift har godkänts.

För forskare och doktorander – datahanteringsflödesschema och steg

- Forskare kan följa RDM-flödesschemat nedan för att klara olika RDM-uppgifter:

 

- Eller så kan du följa följande sex datahanteringssteg i faserna för forskningsplanering, aktiv forskning och resultatdelning:

Före insamling av data (forskningsplanering)

Steg 1. ​Det rekommenderas starkt att skriva en datahanteringsplan (Data management plan, DMP).

 • De flesta av forskningsfinansiärerna kräver en DMP som en del av finansieringsansökan (t.ex. av Business Finland), efter ett positivt finansieringsbeslut (t.ex. av Finlands Akademi) eller under de första sex månaderna av projektet (t.ex. av Horizon Europe).
 • Du kan använda Hankens DMP-mall och DMP-anvisningar i DMPTuuli för att hjälpa dig att skriva och uppdatera din DMP.

 

Steg 2. Identifiera etik och dataskyddsfrågor i ditt forskningsförslag.

 

Under datainsamling och analy (aktiv forskningsfas)

Steg 3. Vid insamlingen av personuppgifter ska du:

 • Be om informerat samtycke från dina forskningsdeltagare, vilket krävs av forskningsetik, t.ex. TENK:s anvisningar.
 • Ge ett dataskyddsmeddelande till dina forskningsdeltagare om behandlingen av deras personuppgifter.
  • Fyll i och skicka in e-blanketten Forskningens dataskyddsmeddelande (på engelskapå finska eller på svenska). 
   • Klicka på "Spara den ifyllda blanketten som fil" efter att e-blanketten sänds in. Redigera den nedladdade RTF-filen så att den lämpar sig för dina forskningsdeltagare. 

 

Steg 4. Lagra, säkerhetskopiera och överför data säkert och organisera dina data under forskningen.

 

Efter insamling av data (dela forskningsresultat)

Steg 5. Publicera (meta)data i enlighet med FAIR-principerna. Se Datapublicering och långtidsbevaring.

 • Det rekommenderas starkt att använda Fairdata Qvain-metadataverktyget för att beskriva och publicera metadata för dina forskningsdata. Se metadata och datadokumentation.
  • Qvain är en del av Fairdata-tjänsterna som erbjuds av Undervisnings- och kulturministeriet och produceras av CSC. Data som beskrivs och publiceras av Qvain överförs automatiskt till Etsin (forskningsdatasökare, också en del av Fairdata-tjänsterna) och Finlands nationella forskningsinformationscentrum/Finnish National Information Hub/Tutkimustietovaranto (forskning.fi, en tjänst som också beställts av ministeriet och CSC).
  • Logga in på Qvain med ditt HAKA-konto, klicka på CREATE DATASET och fyll i formuläret.
  • Det är genom metadata som dataset blir synliga, tillgängliga och bedömda för eventuell nedladdning och återanvändning. Att skapa väl avvägda och detaljerade metadata är nyckeln till att göra data öppna, begripliga och återanvändbara.
  • Observera att även om du inte kan publicera och arkivera dina forskningsdata, eftersom dina data innehåller t.ex. personlig information, känsliga personuppgifter eller konfidentiella data, kan du fortfarande publicera metadata för dina forskningsdata.
  • Creative Commons-licensen CC BY 4.0 rekommenderas för publicerade (meta)data när så är möjligt.
 • Forskningsdata arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt. 
 • Öppen/FAIR data kan öka synligheten och genomslagskraften av din forskning, underlättar samarbete såväl inom forskningsområdet som tvärvetenskapligt, förbättra datasverifierbarheten och forskningsreproducerbarheten, minska kostnaderna för dubbelarbete i dataproduktion, förbättra kunskapsdelningen och bidra till att uppnå flera SDG. Öppenhet och återanvändning av forskningsdata erkänns som en del av en forskares akademiska meriter. Se Fördelar med öppen data och dataåteranvändning.

 

Steg 6. Registrera dina dataset i Haris och lägg till PIDs (persisitent idenifiers. t.ex. DOI och URN) du har fått från Qvain och/eller arkivet för dina (meta)data. Informationen som du har registrerat i Haris om dina dataset vias på Haris publika portal under Dataset. Se Registrera dina dataset i Haris LibGuide.

Forskningsdatalivscykel

Research Data Lifecycle

Forskningsdatats livscykel av DTU AIS Bibliometrics and Data Management, CC0 1.0.