Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

Att återanvända och citera data

Att kunna återanvända och dra nytta av redan befintliga dataset är ett skäl för att öppna och dela data. Forskningsdata är värdefulla resurser som ofta kräver mycket tid och resurser för att skapa. Det är därför värt att överväga att återanvända befintliga forskningsdata som tidigare studier har genererat och som finns offentligt arkiverat. Men att återanvända data handlar inte bara om att spara tid och resurser. Det ger också ökade möjligheter till att upprepa/reproducera och verifiera data, vilket i sin tur ökar forskningens tillförlitlighet.

Samtidigt blir optimal användning och återanvändning av arkiverade data möjlig endast när tillgänglighet och återanvändbarhet av forskningsdata har säkerställts. Då forskningsdata hanteras korrekt och öppet publicerade data förses med lämpliga licenser underlättas och möjliggörs delad användning. Principer för FAIR data ger vägledning om hur du gör dina data verkligen öppna och återanvändbara. Se även Datadelning och långtidsbevaring om hur du öppnar och publicerar dina data.

Tjänster för att söka efter dataset:

Några nya initiativ som syftar till att samla in öppna data inkluderar:

  • Mendeley Data portal från Elsevier, som tillkännagavs i slutet av 2018, importerar data från olika datalager, tidskrifter och arkiv, och tillåter också registrerade användare att arkivera sina egna data.
  • Google Dataset Search (beta) använder Googles sökmotor för att identifiera datamängder på nätet och olika befintliga dataförvaring.

Vid återanvändning av data bör goda rutiner för att citera forkningsdata följas. Se citeringsinstruktionerna Citing archival data av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).

Mer information, se How to reuse research data av OpenAIRE.