Skip to Main Content

Hantering av forskningsdata

Att återanvända och citera data

Att kunna återanvända och dra nytta av redan befintliga dataset är ett skäl för att öppna och dela data. Forskningsdata är värdefulla resurser som ofta kräver mycket tid och resurser för att skapa. Det är därför värt att överväga att återanvända befintliga forskningsdata som tidigare studier har genererat och som finns offentligt arkiverat. Men att återanvända data handlar inte bara om att spara tid och resurser. Det ger också ökade möjligheter till att upprepa/reproducera och verifiera data, vilket i sin tur ökar forskningens tillförlitlighet.

Samtidigt blir optimal användning och återanvändning av arkiverade data möjlig endast när tillgänglighet och återanvändbarhet av forskningsdata har säkerställts. Då forskningsdata hanteras korrekt och öppet publicerade data förses med lämpliga licenser underlättas och möjliggörs delad användning. Principer för FAIR data ger vägledning om hur du gör dina data verkligen öppna och återanvändbara. Se även Datadelning och långtidsbevaring om hur du öppnar och publicerar dina data.

Tjänster för att söka efter dataset:

  • Google Dataset Search använder Googles sökmotor för att identifiera dataset på nätet och olika befintliga datalager.
  • Tjänsten Helsingfors Region Infoshare (HRI) har sedan 2011 erbjudit källor för öppna data som produceras och används av städerna i Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla). De data som publiceras är huvudsakligen statistik, som ger en omfångsrik och omväxlande syn på olika urbana fenomen, såsom boendeförhållanden, ekonomi och välmående, sysselsättning och trafik. Hitta datakatalogerna och sök dataset här: https://hri.fi/data/sv/dataset.
  • Mendeley Data portal från Elsevier, som tillkännagavs i slutet av 2018, söker igenom dataset från domänspecifika och över domäner datalager, tidskrifter och arkiv, och tillåter även registrerade användare att arkivera sina egna data.  
  • OpenAIRE explore är en sökportal för dataset från ett brett utbud av internationella dataarkiv.

Vid återanvändning av data bör goda rutiner för att citera forkningsdata följas. Se citeringsinstruktionerna Citing archival data av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).

Mer information, se How to reuse research data av OpenAIRE.