Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

Kurser och workshops

- Kursen om hantering av forskningsdata (RDM) och öppen vetenskap:

Skriver du din datahanteringsplan (DMP)? Hanterar du personuppgifter i din forskning? Planerar du att publicera dina forskningsdata för att säkerställa reproducerbarheten av dina forskningsresultat och förbättra synlighet och impakt av din forskning? Effektiv och ansvarsfull hantering av forskningsdata (RDM) utgör ett väsentligt krav för god vetenskaplig praxis och forskningsfärdigheter.

Du kan få praktisk support och training i RDM-kunskap, samt hur du delar din forskning, från 69990-E Open Science Doctoral Course i Moodle och få svar på frågorna:

  • Vad är de internationella och nationella policyerna och rekommendationerna om öppen vetenskap? Varför kräver fler och fler forskningsfinansiärer kräver att publicera öppen tillgång till dina forskningsresultat inklusive publikationer och forskningsdata?
  • Vilka är de open access-alternativen och möjligheterna vid Hanken? Hur publicerar du open access?
  • Hur skriver du en DMP som beskriver dina viktiga åtgärder för etisk och juridisk efterlevnad och FAIR-dataproduktion. Hur hanterar du personuppgifter i forskning? Hur skapar du metadata av sin forskning? Hur väljer du ett lämpligt och pålitligt datalager?
  • Hur kan du förbättra synlighet och impakt av din forskning? Hur kan du främja medborgarvetenskap och få alla relevanta kunskapsaktörer inom vetenskap, industri och samhälle involverade?
  • Vad betyder transparent och ansvarsfull forskningsutvärdering för dig?

Kursen riktar sig till doktorander inom alla områden och oavsett huvudämne eller när doktorandstudierna har påbörjats.

 

- Hantering av forskningsdata  (RDM) basics (Slides)

En inledande föreläsning till de grundläggande koncept och bästa praxis för hantering av forskningsdata. Ämnen som datahanteringspolicyer, datahanteringsprocess, datahanteringsplan (DMP), etiska och juridiska frågor, datadokumentation och metadata, datalagring, datapublicering tas upp. 

 

- Datahanteringsplan (DMP) workshop

En praktisk workshop om vad du ska ta hänsyn till när du skriver en datahanteringsplan (DMP). Vi går igenom den allmänna strukturen för en DMP och ger tips om vad du ska skriva i olika avsnitt. DMPTuuli, ett verktyg för att skriva planen, introduceras också.

 

- Hantera och dela din forskning

Kursen syftar till att spåra och underlätta resan i hela din forskningsprocess. Du lär dig både hur du hanterar din forskning och hur du delar din forskning genom att tillämpa och integrera öppen vetenskaps principer och praxisi i vart och ett av dina forskningssteg. Vilka tjänster och stöd som underlättar din forskningshantering och delning i vart och ett av dina forskningssteg beskrivs också. Ämnen som tas upp inkluderar: forskningsutvärdering och bibliometri, publiceringsstrategier och open access-alternativ och lösningar, hantering av forskningsdata, hur du kan förbättra synligheten och effekten av din forskning, öppen vetenskaps principer och praxis, och Hankens forskning databas Haris.

Kursen riktar sig till doktorander inom alla områden, särskilt lämpade för doktorander vid den inledande fasen av sina doktorandstudier.

 

- En eftermiddag om datahantering

Det senaste om dataskydd, datasäkerhet och CSC:s tjänster för forskare den 25.9.2019.

Programmet och presentationsfiler av seminariet är följande. Bandning av seminariet är här.

13-14    Data security and data protection – the basics and latest updates
              Mikael Ahlbrecht (Slides) and Urpo Kaila (Slides)

14.15    Record of data processing activities – what and why?
              Jaakko Aspara, Maria Holmlund-Rytkönen and Urpo Kaila

14.45    Data management - a holistic view
              Tua Hindersson-Söderholm

15         CSC's services for researchers – FAIRdata,  ePouta
              Jessica Parland-von Essen

15.45    Closing words