Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

Kurser och workshops

Workshops, seminarier och kurser:

- En eftermiddag om datahantering

Det senaste om dataskydd, datasäkerhet och CSC:s tjänster för forskare den 25.9.2019.

Programmet och presentationsfiler av seminariet är följande. Bandning av seminariet är här.

13-14    Data security and data protection – the basics and latest updates
              Mikael Ahlbrecht (Slides) and Urpo Kaila (Slides)

14.15    Record of data processing activities – what and why?
              Jaakko Aspara, Maria Holmlund-Rytkönen and Urpo Kaila

14.45    Data management - a holistic view
              Tua Hindersson-Söderholm

15         CSC's services for researchers – FAIRdata,  ePouta
              Jessica Parland-von Essen

15.45    Closing words

 

- Hantering av forskningsdata  (RDM) basics
En inledande föreläsning till de grundläggande koncept och bästa praxis för hantering av forskningsdata. Vi kommer att gå igenom följande ämnen: vad är data, etiska och juridiska frågeställningar, datadokumentation, lagrings lösningar, delning och bevarande.

 

- Datahanteringsplan (DMP) workshop

En praktisk workshop om praxis för vad du ska ta hänsyn till när du skriver en datahanteringsplan (DMP). Vi kommer att gå igenom allmänstrukturen för en DMP och ge tips om vad du ska skriva till de olika avsnitten. DMPTuuli, ett verktyg för att skriva planen, introduceras också.

 

- 69990-E Open Science Doctoral Course i Moodle

Denna onlinekurs är utformad som en introduktion till öppen vetenskaps principer och praxis. Du kommer att lära dig de viktigaste koncepten, målen, fördelarna och utmaningarna med öppen vetenskap, liksom metoder för open access publicering och öppen data hantering. Du kommer att upptäcka sätt att tillämpa och integrera dessa viktiga principer för öppen vetenskap i ditt dagliga forskningsliv. Efter kursen kan du bli en mer synlig, effektiv och påverkande forskare genom att dela dina forskningsdata, publikationer och forskningsprocesser öppet.

Kursen riktar sig till doktorander inom alla områden, särskilt lämpade för doktorander vid den inledande fasen av sina doktorandstudier.

 

- Hantera och dela din forskning: Inkorporera öppen vetenskaps principer och -praxis i din forskningsprocess

Kursen syftar till att spåra och underlätta resan i hela din forskningsprocess. Du kommer att lära dig både hur du hanterar din forskning och hur du delar din forskning genom att tillämpa och integrera öppen vetenskaps principer och praxisi i vart och ett av dina forskningssteg. Vilka tjänster och stöd från biblioteket som underlättar din forskningshantering och delning i vart och ett av dina forskningssteg räknas också upp. Ämnen som kommer att behandlas inkluderar: beskrivning av forskningsprocessen, forskningsutvärdering och bibliometri, publiceringsstrategier och Open Access-alternativ och lösningar, hantering av forskningsdata, hur du kan förbättra synligheten och effekten av sin forskning, öppen vetenskaps principer och praxis, och Hankens forskning databas Haris.

Kursen riktar sig till doktorander inom alla områden, särskilt lämpade för doktorander vid den inledande fasen av sina doktorandstudier.